Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  O nás  >  Lidé v Collegiu Bohemicu

O nás | Lidé v Collegiu Bohemicu

ŘEDITEL
PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Lidé v Collegiu Bohemicu Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program moderní české dějiny tamtéž. Působil v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR nebo ve společnosti Collegium Carolinum v Mnichově, v současné době též přednáší moderní dějiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se moderními politickými a kulturními dějinami, a to především obdobím nacistické okupace. Je autorem knih Podplukovník Josef Balabán (2003) a Swingaři a potápky v protektorátní noci (2016), další tři knihy napsal společně s manželkou Pavlínou Kourovou – Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (2008), České Vánoce. Od vzniku republiky do sametové revoluce (2010) a Sto let českých Vánoc (2018). Spolupracuje s Českou televizí a také s umělci na projektech s historickou tematikou – působil jako poradce při vzniku filmů Ztraceni v Mnichově (2015) a Jan Palach (2018) nebo seriálů Heydrich – konečné řešení (2011), České století (2013) a Bohéma (2017). Podílel se též na vzniku inscenací 28. říjen – den po dni a Spálená 16 ve Studiu Ypsilon.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, KURÁTOR SBÍRKY
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Lidé v Collegiu Bohemicu Vystudoval dějepis a němčinu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium absolvoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Semestrální studijní pobyty strávil na univerzitách v Münsteru, Bielefeldu a ve Vídni. Pracuje jako historik v Muzeu města Ústí nad Labem a vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od listopadu 2016 do dubna 2017 byl prozatímním ředitelem Collegia Bohemica, od té doby je zástupcem ředitele a kurátorem sbírky. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století a dějiny Němců v českých zemích. Publikoval řadu studií věnovaných průmyslovým výstavám v Čechách a regionálním dějinám severozápadních Čech a redigoval publikaci o německých odpůrcích nacismu v českých zemích. Je autorem knihy „Vynikající hospodářský a národní čin“. Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914 (Praha – Ústí nad Labem, 2016).

ASISTENTKA ŘEDITELE, KULTURNÍ MANAŽERKA
Bc. Denisa Kubíková

Lidé v Collegiu Bohemicu Již během studia oboru interkulturní germanistika na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem absolvovala praxi v Collegiu Bohemicu a seznámila se s chodem této organizace. Po absolvování školy nastoupila v březnu 2020 v Collegiu Bohemicu na pozici kulturní manažerky a asistentky ředitele. Během studia byla vyslána na několikaměsíční stáž do Centra Bavaria Bohemia v bavorském Schönsee a jeden semestr strávila na univerzitě v Bayreuthu. V rámci získání další praxe pracovala na hradě v Litoměřicích, v Centru cestovního ruchu a partnerství města Lovosice či v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Ve volném čase se věnuje výuce německého jazyka.

KULTURNÍ MANAŽERKA
Mgr. Dita Hradecká

Lidé v Collegiu Bohemicu Vystudovala konzervatoř v Plzni (obor klavír) a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roční stipendium Europäische Journalisten-Fellowship jí umožnilo seznámit se s kulturním prostředím Berlína. Působila jako hudební publicistka a editorka (Lidové noviny, Česká televize, Hospodářské noviny, Harmonie, Hudební rozhledy ad.), vyučovala hudební historii na pražské pobočce New York University. Příležitostně překládá z angličtiny, němčiny a francouzštiny, moderuje přenosy koncertů či besedy s umělci. Od roku 1997 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava. Do vysílání přispívá recenzemi, publicistickými pořady, reportážemi i dramaturgickým výběrem hudby. „V Collegiu Bohemicu mám od března 2020 na starost dramaturgii festivalu Dny české a německé kultury, což mi umožňuje poznávat nové hudebníky, literáty a vůbec pozoruhodné osobnosti tohoto regionu a společně realizovat programy, které, jak věřím, veřejnost zaujmou.“

DOBROVOLNÍK
Konrad Kirchner

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci