Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  O nás  >  Lidé v Collegiu Bohemicu

O nás | Lidé v Collegiu Bohemicu

ŘEDITEL
PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Lidé v Collegiu Bohemicu Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorský program moderní české dějiny tamtéž. Působil v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR nebo ve společnosti Collegium Carolinum v Mnichově, v současné době též přednáší moderní dějiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se moderními politickými a kulturními dějinami, a to především obdobím nacistické okupace. Je autorem knih Podplukovník Josef Balabán (2003) a Swingaři a potápky v protektorátní noci (2016), další tři knihy napsal společně s manželkou Pavlínou Kourovou – Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (2008), České Vánoce. Od vzniku republiky do sametové revoluce (2010) a Sto let českých Vánoc (2018). Spolupracuje s Českou televizí a také s umělci na projektech s historickou tematikou – působil jako poradce při vzniku filmů Ztraceni v Mnichově (2015) a Jan Palach (2018) nebo seriálů Heydrich – konečné řešení (2011), České století (2013) a Bohéma (2017). Podílel se též na vzniku inscenací 28. říjen – den po dni a Spálená 16 ve Studiu Ypsilon.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, KURÁTOR SBÍRKY
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Lidé v Collegiu Bohemicu Vystudoval dějepis a němčinu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doktorské studium absolvoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Semestrální studijní pobyty strávil na univerzitách v Münsteru, Bielefeldu a ve Vídni. Pracuje jako historik v Muzeu města Ústí nad Labem a vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od listopadu 2016 do dubna 2017 byl prozatímním ředitelem Collegia Bohemica, od té doby je zástupcem ředitele a kurátorem sbírky. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století a dějiny Němců v českých zemích. Publikoval řadu studií věnovaných průmyslovým výstavám v Čechách a regionálním dějinám severozápadních Čech a redigoval publikaci o německých odpůrcích nacismu v českých zemích. Je autorem knihy „Vynikající hospodářský a národní čin“. Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891–1914 (Praha – Ústí nad Labem, 2016).

ASISTENT ŘEDITELE
Mgr. et Bc. Jan Vondrouš

Lidé v Collegiu Bohemicu Pochází z Liberce, dětství strávil v Krkonoších v Harrachově. Vystudoval politickou filozofii na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dále pokračuje v doktorském studiu na Katedře historie v oboru české dějiny. Dříve pracoval v administrativě, jako např. asistent poslance Evropského parlamentu či na postu ministerského rady – tajemníka náměstka ministra ČR. Dlouhá léta podnikal ve Spolkové republice Německo. V rámci historie se pak zabývá problematikou 20. století a vývojem hranic v rámci Československa, dále dopravou (Slezské elektrifikované tratě v letech 1911–1945) a fenoménem Krakonoše jako bájné postavy v rámci druhé poloviny 20. století. Věnuje se i politickým dějinám (diplomovou práci obhájil u prof. J. Kociana na téma „Protagonisté svobodného myšlení (v rámci politické školy Javorník v době normalizace).“

KOORDINÁTORKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Mgr. Šárka Jarská, PhD.

Lidé v Collegiu Bohemicu Studovala obor germanistika a ekonomie na Masarykově univerzitě v Brně, magisterské studium dokončila na Institutu mezinárodních studií – Katedře německých a rakouských studií FSV UK v Praze. Zde také absolvovala doktorské studium v oboru Mezinárodní teritoriální studia. Během studií absolvovala studijní a badatelské pobyty v Německu (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) a Rakousku (Universität Wien). V letech 2000–2007 pracovala v Kanceláři pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), kde se zabývala zpracováním žádostí o odškodnění bývalých nuceně nasazených. Od roku 2005 spolupracuje s obecně prospěšnou společností Živá paměť (ŽP), kde se věnuje tématu nucené práce za druhé světové války. Ve spolupráci s českými, německými a rakouskými partnerskými institucemi se podílí na natáčení a zpracování rozhovorů s pamětníky, přípravě výstavních projektů a vzdělávání na školách, organizuje besedy s pamětníky a workshopy pro učitele. Věnuje se česko-německým projektům pro žáky a studenty. V roce 2012 připravila jako pracovnice ŽP pro Památník 2. světové války v Hrabyni výukové DVD s životními příběhy pamětníků 2. světové války. V roce 2014 se podílela na přípravě doprovodného programu a tvorbě pracovních listů pro mezinárodní putovní výstavu „Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka”, kterou představila v Praze Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau-Dora. V letech 2014–2016 vedla v ŽP mezinárodní projekt, jehož výsledkem je online výuková platforma pro střední školy k tématu nucené práce („Příběhy pamětníků ve výuce“, www.nucenaprace.cz). V následujících letech 2016–2020 realizovala akreditované vzdělávací semináře pro učitele k online výukové platformě. Od listopadu 2022 je externí spolupracovnicí Collegia Bohemica. Je (spolu)autorkou statí a publikací k tématu nucené práce a vzdělávání, jako např.: „Život českých vězňů v nacistických internačních zařízeních na území dnešního Rakouska. In: „Nepřichází-li práce k Tobě...”. Různé podoby nucené práce ve studiích a Dokumentech, 2003. „Czechs as Forced and Slave Labourers during the Second World War“, In: Hitler´s Slaves. Life Stories of Forced Labourers in Nazi-Occupied Europe, Edited by Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld, Berghahn Books, 2010. Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce. Příručka pro učitele k online výukové platformě. Živá paměť, Praha, 2016. Wein, D., Jarská Š., Timofeeva N.: The Web Application Learning with Interviews. Forced Labor 1939-1945 for German, Czech and Russian schools. Interactions. Explorations of Good Practice in Educational Work with Video Testimonies of Victims of National Socialism, 2018.

DOBROVOLNICE
Siri Schumacher

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci