Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  O nás  >  Grémia Collegia Bohemica

O nás | Grémia Collegia Bohemica

Správní rada

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
předsedkyně Správní rady

ředitelka Ústavu Slovansko-germánských studií při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, docentka katedry historie FF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Vlach

zastupitel Statutárního města Ústí nad Labem, 2. náměstek primátora pro sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, historička

Ing. Eva Fialová

poslankyně Parlamentu ČR; zastupitelka Statutárního města Ústí nad Labem

Doc. Hana Bergerová, Dr.

vedoucí katedry germanistiky na Filozofické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

PhDr. Jan Holovský, Ph.D.

ředitel odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR

PhDr. Magda Němcová

vedoucí oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury ČR

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR, spisovatel

Mgr. Martin Krsek

vedoucí oddělení historie, kurátor sbírek techniky a vojenství Muzea města Ústí nad Labem

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci