Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  O nás  >  Grémia Collegia Bohemica

O nás | Grémia Collegia Bohemica

Správní rada

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
předsedkyně Správní rady

ředitelka Ústavu Slovansko-germánských studií při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, docentka katedry historie FF UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Vlach

zastupitel Statutárního města Ústí nad Labem, 2. náměstek primátora pro sociální služby, cestovní ruch, zahraniční styky

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, historička

Ing. Eva Fialová

poslankyně Parlamentu ČR; zastupitelka Statutárního města Ústí nad Labem

Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

odborný asistent katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí centra CEPRONIV

Dr. Martin Thiel

právník, zástupce Ministerstva kultury ČR

PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka

pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR, spisovatel

Mgr. Martin Krsek

vedoucí oddělení historie, kurátor sbírek techniky a vojenství Muzea města Ústí nad Labem

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci