Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  O nás  >  Sbírka německé kulturní dědictví

O nás | Sbírka německé kulturní dědictví

Sbírka německé kulturní dědictví

Sbírka muzejní povahy, kterou vlastní a spravuje společnost Collegium Bohemicum, je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES) pod kódem COL/010-04-19/378010. Její součástí je podsbírka „Německé kulturní dědictví“. Sbírkové předměty dokumentují dějiny německojazyčného obyvatelstva v českých zemích a historii česko-německých vztahů od raného novověku do současnosti. Zastoupeny jsou knihy od 16. století, výtvarné umění, umělecké řemeslo, numismatika, militaria, fotografie, pohlednice, plakáty, průmyslové výrobky, lahve a další.

Kurátorem sbírky je Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. Většina předmětů bude vystavena v rámci plánované stálé muzejní expozice Naši Němci. Podsbírka má 694 přírůstkových čísel a nákupní hodnota sbírky je cca 3,8 mil. Kč.

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci