Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  Vědecká činnost  >  Pro badatele

Vědecká činnost | Pro badatele

Archiv

Pozůstalost Roberta a Fritze Schalekových
Pozůstalost členů německo-česko-židovské rodiny Schalekových. Fritz Schalek byl účastníkem protinacistického odboje, exulantem a významným představitelem německé menšiny v poválečném Československu. Robert Schalek byl spisovatelem a litoměřickým soudcem, který mj. předsedal senátu v prvním procesu s iluzionistou Erikem Janem Hanussenem, známým jako „Hitlerův jasnovidec“.

Nahlédnutí do fondu je možné po předchozí domluvě se správcem sbírky T. Okurkou: okurka@collegiumbohemicum.cz

Knihovna

Knižní sbírka Collegia Bohemica je veřejnosti částečně dostupná v knihovně Muzea města Ústí nad Labem. Viz online katalog knihovny Muzea města Ústí nad Labem na webu http://www.muzeumusti.cz/.

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci