Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci

Česko-německé vztahy | HistorieZemřela literární historička Marie Růt Křížková

Dne 4. prosince 2020 zemřela literární historička a mluvčí Charty 77 Marie Růt Křížková. Tato mimořádně statečná žena se zasloužila mimo jiné o vydání básnického díla Jiřího Ortena, který bude též připomenut ve stálé muzejní expozici k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí Naši Němci. Její návštěvníci si budou moci přečíst působivý úryvek z Ortenova deníku, ve kterém popisuje represivní opatření vůči Židům v protektorátu Čechy a Morava.  

 

Collegium Bohemicum Zprávu o odchodu Marie Růt Křížkové naleznete zde

Česká televize odvysílá film Zvláštní akce Studenti (2012)

U příležitosti 81. výročí zásahu nacistů vůči českým vysokým školám odvysílá Česká televize dokumentární film režiséra Petra Záruby Zvláštní akce Studenti, ve kterém vystupují poslední tehdy žijící pamětníci těchto událostí. Film tak připomíná perzekuci českých vysokoškolských studentů, jejíž rozsah nemá v našich moderních dějinách obdobu a která zásadním způsobem přispěla ke zhoršení česko-německých vztahů. Události 17. listopadu 1939 budeme též připomínat ve výstavě Naši Němci, a to kupříkladu vyhláškou oznamující uzavření českých vysokých škol a zastřelení devíti studentských předáků.   

Collegium Bohemicum Více o filmu Zvláštní akce Studenti naleznete zde

Collegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium Bohemicum

Divadelní hra Smíření ve vysílání České televize

Česká televize na programu ČT art odvysílala 9. listopadu inscenaci Smíření, která se zabývá česko-německými vztahy v době (nejen) nacistické okupace. Oceňovanou inscenaci Tomáše Vůjtka režíroval v ostravské Komorní scéně Aréna Ivan Krejčí, televizního zpracování v realistickém prostředí, které představuje svébytné umělecké dílo, se zase ujal Radim Špaček. Inscenace je založena na skutečných historických pramenech a představuje zajímavou reflexi násilností, kterých se dopouštěli Němci na Češích a posléze Češi na Němcích. Ohlasovou hru se zpěvy o křivdě, moci a nenávisti, jak toto dílo nazvali jeho tvůrci, můžete zhlédnout v i-vysílání České televize.      

Collegium Bohemicum Inscenaci Smíření můžete zhlédnout zde

Collegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium Bohemicum

Nová kniha o česko-rakouských dějinách

Masarykův ústav Akademie věd ČR vydal kolektivní monografii Sousedé. Česko-rakouské dějiny, která představuje nový pohled na česko-rakouské dějiny. Kniha vznikla pod patronací Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) a zároveň vyšla též ve Vídni, kde ji vydala Rakouská akademie věd. V Rakousku vyvolala kniha nevšední zájem veřejnosti. Stala se knižním bestsellerem a jejího představení v Linzi se kupříkladu zúčastnil dlouholetý hornorakouský hejtman Josef Pühringer. Na knize se též podílel ředitel Collegia Bohemica Petr Koura, který spolu s profesorem Arnoldem Suppanem napsal kapitolu věnovanou období 1938-1945.  

Collegium Bohemicum Více o knize Sousedé zde

Collegium BohemicumCollegium Bohemicum

Internetový pořad Krvavá léta

Častým námětem internetového pořadu Krvavá léta, který připravuje spisovatel Jiří Padevět, je historie česko-německých vztahů. Diváci tak mají možnost dozvědět se zajímavé příběhy z dějin protinacistického odboje, ale i krvavého jara a léta 1945, kdy zvěrstva nacistů v závěru války vystřídalo násilí prováděné na německém (nejen) civilním obyvatelstvu. Krvavá léta tak představují zajímavý pořad, který přispívá k popularizaci historie, ale i k vyrovnávání se se stinnými stránkami našich dějin. Výsledky badatelské činnosti Jiřího Padevěta bychom rádi využili též ve výstavě Naši Němci.       

Collegium Bohemicum Stránky pořadu Krvavá léta najdete zde

Collegium BohemicumCollegium Bohemicum

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci