Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  Aktuálně - archiv  > Otevření výstavy Naši Němci

Otevření výstavy Naši Němci
16. 11. 2021

Několik let probíhala náročná příprava a realizace rozsáhlé stálé expozice Naši Němci. Nyní si můžete projít dvě patra výstavy, 22 místností na 1600 metrech čtverečních s více než 500 exponáty. Projdete se dějinami německy mluvících obyvatel českých zemí od raného středověku až po dramatické 20. století.

A na co se můžete těšit? Uvidíte například barokní sochy Jana Nepomuckého zapůjčené z Národní galerie, lyže Emmericha Ratha, slavného německého sportovce, který se pokoušel zachránit Bohumila Hanče, nebo osobní předměty parašutisty Jaroslava Švarce, který se podílel na útoku na Reinharda Heydricha a padl v kostele v Resslově ulici. Součástí výstavy je také bunda atomové fyzičky Lilly Hornig, rodačky z Ústí nad Labem, která se podílela na vývoji atomové bomby, nebo kopie seznamu zachránce Židů Oskara Schindlera. Některé exponáty možná návštěvníky překvapí, jako třeba obal legendární desky Beatles Yellow Submarine nebo knihy ochránkyně africké přírody Joy Adamsonové.

„Návštěvník výstavy uvidí nejen klasické muzejní exponáty, ale bude se moci přenést i do několika historických prostředí. Nahlédne do repliky biedermeierovského salonu, může se připojit k baroknímu procesí k Janu Nepomuckému, projít secesním hotelem v Liberci nebo zhlédnout rodinné video ve funkcionalistické vile v Brně. Vyslechne si také autentickou hádku v Českém zemském sněmu nebo rozhovor čtyř „štamgastů“ v německé hospodě v Lokti nad Ohří. V závěru si bude moci přisednout do pražské kavárny, kde právě hovoří spisovatelé Max Brod, Karel Čapek a Ferdinand Peroutka,“ říká ředitel Collegia Bohemica Petr Koura.

Expozice, která se připravovala celkem téměř deset let, je moderní a interaktivní. Klasické „prosím, nedotýkejte se vystavených exponátů“, zde zcela neplatí – naopak, čím aktivnější budete, tím více toho může objevit.

Výstavu najdete v budově Muzea města Ústí nad Labem a je pro veřejnost otevřena po celý rok vždy od úterý do neděle v rozmezí 9–18h. Sledujte také naše sociální sítě (Facebook a Instagram), kde vás informujeme o všech novinkách, například o komentovaných prohlídkách nové expozice. Těšíme se na vaši návštěvu!

Worauf können Sie sich freuen? Sie können barocke Statuen vom Brückenheiligen Johannes Nepomuk, ausgeliehen von der Nationalgalerie, bestaunen, die Skier vom berühmten deutschen Athleten Emmerich Rath, welcher Bohumil Hanč zu retten versuchte, oder persönliche Gegenstände des Fallschirmspringers Jaroslav Švarc, der am Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich beteiligt war und in der Kirche in der Resslova-Strasse fiel. In der Ausstellung können sich auch die Jake von der aus Ústí stammenden Atomphysikerin Lilly Hornig, welche sich an der Entwicklung der Atombombe beteiligte, oder eine Kopie von der Liste Oskar Schindlers, der viele Juden rettete, finden. Auch werde Sie einige Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel das Cover des legendären Beatles Albums Yellow Submarine oder das Buch der Naturschützerin Joy Adamson überraschen.

„Der Besucher sieht nicht nur klassische Museumsexponate, sondern kann auch in mehrere historische Umgebungen eintauchen. Er kann eine Nachbildung eines Biedermeiersalons erblicken, sich einer barocken Johannes Nepomuk-Prozession anschließen, durch ein Jugendstielhotel in Liberec wandeln, oder ein Familienvideo in einer Brünner funktionalistischen Villa betrachten. Er kann sich authentische Streite im böhmischen Landtag anhören oder den Stammtischgesprächen in einer deutschen Kneipe in Loket lauschen. Anschließend kann er in einem Prager Kaffeehaus den Gesprächen der Schriftstellern Max Brod, Karel Čapek und Ferdinand Peroutka zuhören,“ beschreibt Petr Koura, Direktor des Collegiums Bohemikums.

Die Ausstellung, deren Vorbereitung sich über zehn Jahre hinzog, ist modern und interaktiv. Die klassische Aufforderung „Bitte nicht anfassen“, gilt hier überhaupt nicht – im Gegenteil, je aktiver man ist, desto mehr kann man entdecken.

Die Dauerausstellung befindet sich im Gebäude des Museums der Stadt Ústí nad Labem und ist ganzjährig von Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Folgen Sie auch unseren sozialen Netzwerken (Facebook und Instagramm), wo wir Sie immer über alle Neuigkeiten, zum Beispiel über kommentierte Führungen der neuen Exposition, informieren werden. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!!!

Collegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium BohemicumCollegium Bohemicum

Zpět na výpis archivních novinek

Aktuální novinky

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci