Collegium Bohemcium: Collegium Bohemicum, česko-německé vztahy, česko-rakouské vztahy, dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem, Naši Němci
Collegium Bohemicum Collegium Bohemicum  >  Česko-německé vztahy  >  Kulturní akce

Česko-německé vztahy | Kulturní akceAutorské čtení a beseda s Jakubou Katalpou
29. 7. 2021, 19:00
Zadní dvorek na tržním náměstí 1 ve Wunsiedelu

Centrum Bavaria Bohemia, Pražský literární dům, Okresní úřad Wunsiedel a spolek Občanské fórum Wunsiedel e.V. vás srdečně zvou na dvojjazyčné čtení a autorskou besedu s Jakubou Katalpou. 

Oceňovaná plzeňská autorka Jakuba Katalpa nás zavede svými úryvky z románu "Němci: Geografie ztráty" na poutavou detektivní cestu. Německý překlad přečte paní Heike Birke, vydavatelka románu. Večerem provede pan David Stecher, ředitel Pražského literárního domu, který srdečně zve zájemce k debatě během autorské besedy. Exkluzivně pro své hosty v malebném prostředí zadního dvorku na náměstí paní Katalpa představí svou novou knihu "Zuzanin dech". Akce bude probíhat ve dvou jazycích a můžete ji sledovat živě online na odkazu níže.

Collegium Bohemicum Více informací zde

Online sympozium o průmyslové kultuře: Kulturní (nové) využití průmyslových památek
29. 4. 2021, 09:30
Zoom - online

Online sympozium o průmyslové kultuře pojednává o tématu, které utváří nejen město Schwandorf, ale také sousední regiony na obou stranách hranice: o průmyslové historii a stopách, které zanechala industrializace v podobě průmyslových památek.

Kromě úspěšných příkladů záchrany a přeměny průmyslových památek je v sousedních bavorských a českých regionech stále třeba pozvednout mnoho průmyslových a kulturních pokladů. 


S referenty, hosty panelové diskuze a publikem se budou řešit tyto otázky: Jakou roli v současné době hraje průmyslově-kulturní dědictví v sousedních bavorských a českých regionech? Jak mohou komunální a kulturní iniciativy vdechnout průmyslovým památkám nový život? Jak můžeme společně a přeshraničně oživit průmyslově-kulturní dědictví?
Sympózium je veřejné a bude simultánně tlumočeno (D/CZ). 
Přihlášky zasílejte na adresu ivana.danisch@cebb.de do 26. 4. 2021 a sdělte zároveň, zda se chcete zúčastnit workshopu 1 (Průmyslová kultura bez hranic) nebo workshopu 2 (Umělecká místa v průmyslových památkách). 
Pořadatelem této akce je Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee.
Akce bude dostupná na tomto odkazu: https://bit.ly/3uT07Ai

Collegium Bohemicum Více informací zde

Den s němčinou
22. 4. 2021, 08:30
Zoom - online

První online Den s němčinou 2021 se bude konat ve čtvrtek 22. 4. 2021 od 8:30 hodin. 
Program je velmi pestrý. Dopoledne bude probíhat program pro žáky a žákyně základních a středních škol, odpoledne další vzdělávání a prezentace pro starší žákyně a žáky, vyučující a studující. 
Den s němčinou bude zahájen v předvečer konání představením česko-německého kabaretu "to téma" (21. 4. 2021 od 19 hodin).
Pořadatelem této akce je Goethe Institut Praha. 

Collegium Bohemicum Více informací zde

Collegium Bohemicum

Online čtení s Jiřím Hájíčkem "Dešťová hůl"
22. 4. 2021, 18:00
Zoom - online

Románem Dešťová hůl završil budějovický spisovatel Jiří Hájíček svou úspěšnou "venkovskou trilogii morálního neklidu". Dvojitý nositel ceny Magnesia Litera bude číst ze svého v roce 2016 vydaného románu "Dešťová hůl" v češtině. V jazyce německém ho podpoří překladatelka tohoto románu, slavistka Kristina Kallert.


Dotazy z publika pomocí chatu jsou nejen povoleny, ale přímo vyžadovány!
Online čtení pořádá Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee ve spolupráci s Pražským literárním domem.
Akce bude dostupná na tomto odkazu http://bit.ly/JiříHájíček

Collegium Bohemicum Více informací zde

„Genealogie a možnosti výzkumu v českých archivech“ s archivářem Miroslavem Vetrákem
1. 4. 2021, 18:00
Zoom - online

Online přednáška k tématu: "Genealogie a možnosti výzkumu v českých archivech" s archivářem Miroslavem Vetrákem proběhne ve čtvrtek 1. 4. 2021 od 18:00 hodin přes platformu Zoom nebo Facebook.


Otázka, kolik informací lze v archivech najít o vlastních předcích, zajímá nemalé množství lidí. Miroslav Vetrák jako archivář ve Státním okresním archivu Tachov radí badatelům jak z české, tak z německé strany. Poskytne úvod do českého archivnictví a ukáže možnosti, které nabízí digitalizace. Na závěr zodpoví otázky publika.
Tato akce je dostupná přes aplikaci Zoom na tomto odkaze bit.ly/GenealogieForschungVýzkum

Akce lze sledovat i přes platformu Facebook, zde však pouze s originálním zvukem bez tlumočení.

Pořadatelem této akce je Centrum Bavaria Bohemia - Schönsee.

Collegium Bohemicum více informací

Collegium Bohemicum

Pražský divadelní festival německého jazyka
1. 12. 2020, 18:00
Praha

Dnes večer byl zahájen 25. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka, který se letos koná on-line. V jeho rámci je možné zhlédnout řadu divadelních představení, a to zdarma. Velice nás potěšilo, že letošní Cena Josefa Balvína, udělovaná v rámci tohoto festivalu za nejlepší českou inscenaci německy psaného textu, putuje do Činoherního studia v Ústí nad Labem za divadelní hru Tomáše Loužného a Karla F. Tománka Funny Games, která představuje adaptaci stejnojmenného filmu rakouského režiséra Michaela Hanekeho. Gratulujeme! Záznam této inscenace můžete zhlédnout na webových stránkách festivalu 5., 6. a 7. prosince mezi 20 a 24 hodinou.     

Collegium Bohemicum Stránky festivalu naleznete zde

On-line představení v rámci Německého divadelního festivalu v Pardubicích
19. 11. 2020, 19:00
Pardubice

Goethe-Zentrum Pardubice pořádá ve čtvrtek 19. listopadu od 19 hodin on-line divadelní představení česko-německé kabaretní skupiny Das Thema / To téma nazvané Macht und Ohnmacht.

Moc a bezmoc – ať už v rodině, ve skupině, v politické straně, šachovém klubu, společnosti nebo nevyhnutelně v politice. Čtyři aktéři zkoumají nemilosrdně sami sebe - jako samozvané sociology, psychology a sci-fi antropology. A kladou publiku i sobě navzájem nepříjemné otázky. Jak je možné z bezmoci udělat supervelmoc?

Představení bude on-line přenášeno prostřednictvím platformy Zoom, a to zdarma. Návod, jak představení sledovat, naleznete v připojeném odkazu.  

Collegium Bohemicum divadelnifestival_totema_dasthema.pdf

Festival Mezipatra nabízí německé filmy
8. 11. 2020, 8:00
Goethe institut Praha

Starší i novější německé filmy je možné nyní zhlédnout on-line v rámci festivalu Mezipatra, který se koná až do 21. listopadu.

Collegium Bohemicum Odkaz na stránky Goethe institutu naleznete zde

Copyright © 2020 Collegium Bohemicum, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.
Created by UpFront

Collegium Bohemicum Naši Němci