Česky Deutsch

Středoevropský den v Ústí nad Labem

Dne 19. října 2009 se v prostorách Filozofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskuteční česko-saská konference nazvaná „Středoevropský den“. Collegium Bohemicum ji pořádá ve spolupráci s Kompetenčním centrem pro střední a východní Evropu v Lipsku (KOMOEL)


FOTOGALERIE

Cílem této jednodenní akce je umožnit univerzitám, nevládním organizacím, vědeckým a kulturním institucím z česko-saského prostoru, aby představily projekty vzájemné přeshraniční spolupráce. Zástupci těchto institucí se budou moci na konferenci také podělit o své zkušenosti, prohloubit vzájemné kontakty a navázat nové formy spolupráce

Předběžná přihláška na:
www.collegiumbohemicum.cz/prihlaska


Odpovědní formulář - ke stáhnutí zde

Vstupenky na koncert 19.10. je možné koupit v divadle od 1.9

Organizátoři Středoevropského dne:

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Kompetenční centrum pro střední a východní Evropu (KOMOEL)

Hlavní partner:

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Další partneři:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Akce se koná s finanční podporou: