Česky Deutsch

1.500 metrů čtverečních a 800 let života.

Text: Blanka Mouralová, Jan Šícha

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí je hotové na úrovni projektové dokumentace, sbírky a trojrozměrných modelů. Nastala vhodná chvíle na muzejní prohlídku – procházku vnitřním prostorem, který modely vytvořily.
Trasa dálnice z Prahy do Berlína vede kolem města Ústí nad Labem. Průmyslové město má 100.000 obyvatel. Před II. světovou válkou jeho obyvatelé z naprosté většiny mluvili německy. Ve městě Ústí nad Labem, německy Aussig, vzniká centrální muzeum věnované německy mluvícím obyvatelům českých zemí. Muzeum chce být mimo jiné důvodem, proč z dálnice na trase Praha Berlín odbočit.

Před II. světovou válkou se k německé národnosti v Československu přihlásilo 3.100.000 obyvatel. Většina žila na území dnešní České republiky. V roce 2001 se k německé národnosti v České republice hlásilo 39.000 občanek a občanů. Nucené vysídlení Němců skončilo v roce 1947, v sedmdesátých letech 20. století se dobrovolně do Spolkové republiky Německo na základě dohody mezi oběma státy vystěhovalo dalších několik tisíc těch, kdo směli zůstat. Muzeum se tedy věnuje téměř nepřítomné menšině, která ale byla v relativně nedávné minulosti tak silná, že se o ní dá mluvit jako o části obyvatelstva českých zemí, která spoluvytvořila jejich kulturní dědictví.

Sbírka v roce 2012

V roce 2012 byla sbírka Collegia Bohemica obohacena o předměty do všech tematických okruhů stálé expozice a do většiny výstavních místností. Předměty byly nákupní komisi předkládány i s udáním jejich zamýšleného umístění v expozici. Do tematického okruhu industrializace byl zakoupen soubor hudebních nástrojů z Kraslic a soubor jablonecké bižuterie, včetně rozměrného lisu, na kterém se bižuterie vyráběla od dvacátých do devadesátých let 20. století. Collegium Bohemicum tak připomene dva exportní úspěchy někdejších německy mluvících severozápadních Čech. K tématu politických dějin byl získán například velmi vzácný volební plakát Heimatfront Konráda Henleina. Plakát oslovuje veterány z I. světové války a zve je do řad politické strany, která své příznivce postupně zavedla do války další. Volný čas a sport připomínají velmi zachovalé sáňky „ještědky“, z někdejší slavné dráhy, kde liberečtí trávili své radovánky a soutěžili sportovci z celé Evropy.