Česky Deutsch

Poprvé v novodobých českých dějinách proběhla soutěž na architektonicko-výtvarné řešení muzejní expozice – Collegium Bohemicum zná jejího vítěze

V architektonicko-výtvarné soutěži o návrh „Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích“, vyhlášené vědeckou a kulturně-vzdělávací společností Collegium Bohemicum, o.p.s. na sklonku minulého roku, zvítězila architektonická kancelář PROJEKTIL ARCHITEKTI.

AKTUALIZOVANÉ OTÁZKY SOUTĚŽÍCÍCH A ODPOVĚDI VYHLAŠOVATELE ODSOUHLASENÉ POROTOU SOUTĚŽE

Vážení účastníci architektonicko - výtvarné soutěže o návrh, zde Vám předkládáme odpovědi na Vaše otázky zaslané v řádném termínu. Aktualizace Přílohy 5 u otázky č. 12

Odpovědi

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6