Česky Deutsch

| 11.8.2017 | diskuse (0)

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s byla založena na konci roku 2006 po několikaleté přípravné fázi a za výrazné podpory statutárního města Ústí nad Labem (primátoři Petr Gandalovič a Jan Kubata). Na jejím vzniku se podílely Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Kancelář zahájila činnost v létě 2007. Na jaře 2008 přistoupilo z rozhodnutí vlády České republiky mezi zakladatele společnosti Ministerstvo kultury.

Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Prvořadým úkolem Collegia Bohemica je příprava první stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.

Collegium Bohemicum také organizuje vlastní i mezinárodní kulturní akce (jako jsou Dny české a německé kultury, největší pravidelná přehlídka české kultury v zahraničí), podporuje vědeckou historickou práci (tématika soužití Čechů a Němců na českém území), vypisuje stipendia, vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výstavy. Organizuje také vzdělávací projekty pro základní a střední školy. Od roku 2010 se ujalo pořádání konferencí Česko-německého diskusního fóra a organizuje i další konference česko-německého charakteru.

Založení a cíle

Založení společnosti na konci roku 2006 a zahájení činnosti její kanceláře v létě 2007 navázalo na několikaletou přípravnou fázi projektu Collegia Bohemica, na které se za výrazné podpory města Ústí nad Labem (primátoři P. Gandalovič a J. Kubata) podílelo Muzeum města, Univerzita J. E. Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách. Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu, zaměřenou na kulturní dědictví spoluvytvářené v českých zemích německy mluvícím obyvatelstvem. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z ČR, Německa, Rakouska a dalších zemí.

Všeobecně se dnes ví o konfliktech, rozporech a násilí, které provázely styky Čechů a Němců, a jejich dozvuky částečně působí dále i do přítomnosti. Mnohem méně se hovoří o tom, co tyto dvě skupiny na našem území spojovalo a co společné sdílely. Česko-německé styky mají složité a mnohoznačné dějiny. Collegium Bohemicum má za úkol je ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky v České republice a zahraničí důkladně prostudovat a zprostředkovat veřejnosti výsledky tohoto bádání různými způsoby: výstavami, přednáškami, konferencemi, knihovnou a doprovodnými programy.

Historicko-vědecká práce je ale jen částí činnosti Collegia Bohemica. Chceme dále utvářet česko-německé a česko-rakouské vztahy a umožnit široké veřejnosti, aby si na ně sama utvořila bezpředsudečný názor. Všechny tři země jsou sousedy ve spojené Evropě. Přesto jejich obyvatelé toho o sobě ví tak málo. Změnit tento fakt je také posláním Collegia Bohemica. Spolupracuje těsně s partnery z města Ústí nad Labem, z dalších míst v Ústeckém kraji i celé České republice, a ze Saska na organizaci nejrůznějších kulturních akcí, které mají zprostředkovávat vyvážený obraz sousedních německojazyčných zemí. Zároveň mají naše akce poskytnout občanům těchto zemí možnosti ke vzájemným kontaktům. Jen když lidé mají možnost se potkat, můžou se také setkat.