Česky Deutsch

TransStar Europa

TransStar Europa - nový evropský projekt na podporu překladu a literární činnosti
V lednu 2013 odstartoval pod názvem TransStar Europa nový evropský projekt, který organizuje univerzita v německém Tübingenu a dalších devět evropských institucí. Projekt je plánován na 3 roky a klade si za cíl posílit postavení a vzájemné vnímání některých menších evropských jazyků a kultur střední, východní a jižní Evropy, především ve vztahu k němčině.


Stránky projektu

Interaktivní průvodce po městě Ústí nad Labem

Interaktivní průvodce po městě Ústí nad Labem je výsledkem spolupráce Česko-německého fóra mládeže, Collegia Bohemica a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti, programu Mládež v akci a Martina Hausenblase.
Skupina mladých lidí z České republiky a Německa v tomto průvodci vyzdvihuje významné události a místa spojená s městem Ústí nad Labem, samozřejmostí je zmapování možností kulturního vyžití ve městě. Projekt tak nabízí ucelený seznam míst, která by při návštěvě Ústí nad Labem neměla být opomenuta.

Tento text shrnuje text o samotném projektu interaktivního průvodce na jeho webových stránkách (viz odkaz dole)

Domovská stránka projektu a interaktivní průvodce

Dějiny spojují

V projektu „Dějiny spojují“ mají čeští a němečtí žáci základních a středních škol příležitost hovořit s pamětníky nacismu a stalinismu z obou stran hranic. Osobní setkání žáků a studentů s oběťmi totalitních režimů jsou intenzivní, atraktivní a především účinnou pedagogickou metodou.

Tříletý projekt, jenž začíná od února 2010, obsáhne nejméně 130 setkání. Žáci a studenti se seznámí s lidmi, Čechy i Němci, kteří přežili holocaust a teror padesátých let.

(Projekt byl dokončen v prosinci 2012)

Škola demokratického vzdělávání

V dubnu 2009 jsme zahájili pilotní školní vzdělávací projekt Škola demokratického vzdělávání. Je určen žákům posledních ročníků základních a studentům středních škol a jejich učitelům. Chce zprostředkovat hodnoty demokratického občanství na příkladech z česko-německých dějin, a vést tak mladou generaci k občanské odpovědnosti.

Více...

Škola v kině

Dokumentární i hrané filmy k výuce moderních dějin.

Tragická místa paměti jednoho regionu

Do vzdělávacího projektu Tragická místa paměti jednoho regionu se zapojila čtyři gymnázia z Ústí nad Labem, Chomutově, Lounech a Kadani. Osmdesát studentů a studentek mapovalo cestu soužití českého, německého a židovského obyvatelstva ve svých městech počínaje dramatickými třicátými lety přes druhou světovou válku až k poválečným měsícům roku 1945, kdy mnohonárodnostní soužití v severních Čechách definitivně skončilo.

Webová stránka projektu:

www.mistapameti.cz

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí, období 2009 - 2012

Hlavním cílem projektu je zjištění skutečného stavu drobných památek v česko-saském příhraničí, jež dotvářejí kulturní krajinu, avšak často trpí značnou devastací a zůstávají na okraji zájmu široké i odborné veřejnosti.


Aktuální informace (prosinec 2010)