Česky Deutsch

Rahel Rosa Neubauer

(stipendium září 2008 – únor 2009)

Vystudovala literaturu a orientalistiku na univerzitách v Bonnu, Istanbulu a Vídni. Je členkou předsednictva Rakouské společnosti pro výzkum dětské literatury (ÖGKJLF). Těžištěm jejího bádání jsou židovské pohádky autorek meziválečného období. Pravidelně spolupracuje s vídeňským Institutem pro vědu a umění, kde také přednáší. V souvislosti se stipendiem spolupracuje nyní také s katedrou germanistiky na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde přednáší o německé židovské literatuře.

Její dizertační práce je zaměřena na autorku židovských pohádek Irmu (Miriam) Singer, která se pohybovala v kulturním prostředí pražských Němců židovského původu a kterou do spisovatelského světa uvedl Max Brod. R. Neubauer hledá pomocí rozboru děl Irmy Singer spojitosti mezi tradičními židovskými pohádkami a prostředím, ve kterém se autorka pohybovala. Tyto postupy by měly vést k vytvoření jedinečné biografie o nám ještě zcela neznámé židovské spisovatelce.

rosa_neubauer@yahoo.de