Česky Deutsch

Praxe v Collegiu Bohemicu

Collegium Bohemicum se zabývá tématikou soužití Čechů a Němců na českém území. Podporuje vědeckou historickou práci, pořádá výstavy, přednášky a konference, vydává publikace a organizuje další doprovodný vzdělávací program. Kulturní akce Collegia Bohemica představují současné Německo.

Chceme poskytnout obyvatelům obou zemí možnost k vzájemnému setkání. Úzce spolupracujeme s Muzeem města Ústí nad Labem a s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.

Obsah práce

- spolupráce při organizaci kulturních a vzdělávacích akcí, při práci s veřejností, korektury a překlad textů, podle délky praktika je možné převzít i organizaci jednotlivého projektu

Termín

- dle dohody

Rozsah práce

- 8 hodin týdně

Předpoklady

- u českých rodilých mluvčích dostatečné komunikační schopnosti v němčině
- zájem o práci a danou tematiku
- kulturní přehled
- spolehlivost

- Zajistíme vhodné podmínky k práci a potřebné vybavení. Nabízíme zkušenost s prací kulturního manažera/kulturní manažerky. Rádi pomůžeme s hledáním ubytování v Ústí nad Labem.

Praktikum je v zásadě neplacené, finanční ohodnocení je možné pouze za konkrétní úkony na jednotlivých projektech. Po ukončení praktika vydáme potvrzení o jeho absolvování.

Máte-li o praktikum zájem, zašlete svou přihlášku se životopisem, krátkým motivačním dopisem a informací o Vašich časových možnostech na e-mailovou adresu:

info@collegiumbohemicum.cz