Česky Deutsch

Pro školy a učitele

Okruh vzdělavatelů

Pravidelné akce, na kterých nabízíme pedagogům základních i středních škol z Ústeckého kraje zajímavé metody zprostředkování historických poznatků a seznamujeme je s novými materiály k výuce česko-německých dějin. Jako referenty zveme odborníky zabývající se problematikou česko-německých dějin a vztahů či didaktikou dějepisu.

Projekty zaměřené na vzdělávání

Škola demokratického vzdělávání


Dějiny spojují

Škola v kině

Filmové projekce jsou osvědčenou metodou doplňující běžnou výuku v hodinách dějepisu a občanské nauky. Umožňují žákům a studentům, aby si podnětným způsobem a přitažlivou formou doplnili své poznatky z výuky a zasadili je do kontextu probírané látky.
Příběhy filmů, které vám v rámci projektu „Škola v kině“ nabízíme, se sice odehrávají v různých historických obdobích, převážně ale ve dvacátém století v Německu a obecně ve střední Evropě. V nabídce jsou dokumentární i hrané filmy věnované tématům nacionálního socialismu, komunismu v Německé demokratické republice, a v neposlední řadě pak filmy věnované dění v současném Německu.

Vedení projektu
Naši lektoři žákům/studentům nejprve představí období, ve kterém se bude vybraný snímek odehrávat. Po promítání povedou žáky k analýze obsahu zhlédnutého filmu (např. s pomocí pracovních listů) a budou moderovat následující diskusi.

Pro koho promítáme
Promítání je vhodným doplňkem výuky zejména pro poslední ročník základní školy a všechny ročníky středních škol všech typů. Nabízené filmy promítáme v německém originále s českými titulky.

Co a kde promítáme
Na webových stránkách o. p. s. Collegium Bohemicum vždy najdete aktuální seznam nabízených snímků. Na základě seznamu se můžete rozhodnout pro film/téma, které budete moci nejlépe využít v rámci výuky. Promítáme v kinosálech měst Ústeckého kraje, případně i ve vaší škole, pokud to je technicky možné.

Vstup: 30 Kč/žák; pedagogický doprovod zdarma

Finančně podpořeno Goethe-Institutem