Česky Deutsch

Zahájení festivalu 21. Dny české a německé kultury

21. Dny české a německé kultury (DČNK) budou na české straně slavnostně zahájeny 26.10. vernisáží výstavy Daniela Biskupa „Proměna Berlína 1989/90“ a koncertem MCh Bandu společně s berlínskou zpěvačkou Mona Mur. V rámci festivalu organizátoři srdečně zvou na více než 80 akcí. Na české straně je očekáván mj. autorské čtení Thomase Brussiga či první demokraticky zvolený a zároveň poslední ministr zahraničních věcí NDR, jenž vystoupí v diskuzi společně s Petrem Pithartem.

Téma

DČNK 2019 se budou zabývat 30. výročím pádu železné opony, resp. sametové revoluce. Pozornost však nebude věnována jen politickým událostem, ale především době a kultuře před rokem 1989 a po něm. 80. léta 20. století byla jak v Německé demokratické republice (NDR), tak v Československu "mrtvým", šedým obdobím. To se odráží mj. i v oficiální kulturní tvorbě. Postupně však v obou zemích docházelo k uvolňování poměrů, které umožnily aktivnější vystupování opozice a kritiků režimu. Festival představí oba tyto aspekty.

Rozmanitost, setkávání a výměna

Festival se věnuje všem aspektům pojmu kultura a nabízí svému publiku pestrý program v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternativa, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání na celém území Euroregionu Elbe/Labe. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace, kteří mají možnost se (často poprvé) prezentovat v zahraničí. Festival cílí na širokou veřejnost, což platí i pro zahájení DČNK na německé straně ve čtvrtek 24. října 2019 v Pirně a na české straně v sobotu 26. října 2019 v Ústí nad Labem.

Záštita festivalu

Záštitu převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Jan Podivínský a Ministerstvo kultury České republiky.

Pořadatelé

Na české straně se koná festival od roku 2007 pod taktovkou Collegia Bohemica v Ústí nad Labem. V roce 2018 převzal Euroregion Elbe/Labe organizaci festivalu na německé straně. Dalšími hlavními pořadateli jsou Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech. Ruku v ruce s dlouholetými partnery se má síť pořadatelů dále rozrůstat.

Kontakt

Rádi Vám poskytneme fotografie a další materiály nebo domluvíme rozhovory s umělci. Kontakt pro Vás:

Jan Sommerfeldt
kulturní manažer
sommerfeldt@collegiumboehmicum.cz
+420 775 520 367

Odkazy

Programový sešit se všemi akcemi na české straně

Webové stránky festivalu

Diskuse

Vložit nový příspěvek