Česky Deutsch

Collegium Bohemicum vybralo administrátora veřejných zakázek a zahajuje budování stálé muzejní expozice Naši Němci v Ústí nad Labem

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum vybrala na základě výběrového řízení administrátora veřejných zakázek, který bude poskytovat Collegiu právní služby a dále administrovat zadávání veřejných zakázek pro výrobu stálé muzejní expozice Naši Němci. Za tohoto administrátora byla vybrána advokátní kancelář Mgr. Pavla Marka se sídlem v Praze. Collegium Bohemicum tak vstupuje do další fáze přípravy stálé muzejní expozice a může nyní vypisovat jednotlivé veřejné zakázky související s výrobou výstavy.

Zvolený postup při výběru administrátora veřejných zakázek byl zcela v souladu se zákony a platnými předpisy a bylo k němu též vyžádáno stanovisko Ministerstva kultury ČR. Výsledkem výběrového řízení je rámcová dohoda na poskytování právního poradenství a administrace zadávacích řízení, která již byla podepsána s advokátem Mgr. Pavlem Markem. „Jsem rád, že se podařilo administrátora veřejných zakázek vybrat a že můžeme přikročit k vlastní výrobě výstavy. Na spolupráci s Mgr. Markem se velice těším a pevně věřím, že se nám společně podaří dovést dlouho očekávaný výstavní projekt ke zdárnému dokončení,“ říká ředitel Collegia Bohemica, historik Petr Koura. „Velmi si vážím toho, že jsem uspěl ve výběrovém řízení na administrátora veřejných zakázek pro výrobu stálé muzejní expozice Naši Němci. Je mi ctí a potěšením, že ve spolupráci s panem ředitelem Collegia Bohemica doktorem Petrem Kourou se mohu podílet na uskutečnění této expozice a napomoci prezentaci významu kulturního dědictví, které po staletí spoluvytvářelo německy hovořící obyvatelstvo na českém území,“ říká vybraný administrátor veřejných zakázek Mgr. Pavel Marek.

Zároveň s ukončením výběrového řízení na administrátora veřejných zakázek požádalo Collegium Bohemicum o čerpání finančních prostředků z investičního záměru schváleného Ministerstvem kultury ČR za účelem výstavby muzejní expozice Naši Němci. „Je to první krok k čerpání prostředků určených k vlastní výrobě výstavy, které jsou pro tento účel alokovány na Ministerstvu kultury. Nebylo snadné dostát všem administrativním požadavkům, jelikož program, v němž je náš projekt zařazen, je v prvé řadě určen pro příspěvkové organizace a nikoliv pro obecně prospěšné společnosti, ale spolu s Tomášem Okurkou, prozatímním ředitelem, který nadále působí v Collegiu Bohemicu jako můj zástupce, jsme to zvládli. Podle tohoto modelu hodláme postupovat i nadále a budeme žádat o čerpání finančních prostředků, které budou okamžitě zasílány jednotlivým dodavatelům či poskytovatelům služeb. Chtěl bych tak vyvrátit informace, že Collegium Bohemicum získá od Ministerstva kultury částku ve výši 50 miliónů korun, jelikož tyto prostředky budou uvolňovány až po předložení příslušných smluv a faktur a budou použity výhradně na výstavbu muzejní expozice. Samotný provoz Collegia tak bude i nadále financován díky provozní dotaci Statutárního města Ústí nad Labem,“ říká Petr Koura.

V nejbližší době chystá Collegium Bohemicum vypsat výběrové řízení na aktualizaci architektonického projektu výstavy a také na kurátora výstavy. Zároveň se Collegium Bohemicum bude i nadále věnovat kulturním aktivitám, tedy v nejbližší době především festivalu Dny české a německé kultury, který byl slavnostně zahájen minulý týden.