Česky Deutsch

Zahájení výstavy Svědkové lidskosti

Za účasti velvyslance Spolkové republiky Německo dr. Christopha Isranga, spolkového předsedy Ackermann-Gemeinde Martina Kastlera a dalších hostů byla v úterý 17. října 2017 v ústeckém muzeu slavnostně zahájena putovní výstava Svědkové lidskosti, jejímž tématem jsou odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945. Na uspořádání výstavy v Ústí nad Labem se podílejí Ackermann-Gemeinde (Mnichov), Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha), Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum. Akce se koná v rámci 19. ročníku festivalu Dny české a německé kultury.
Výstava přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu. Jednou z prezentovaných osobností je i vídeňská Češka a brněnská rodačka Helena Kafková neboli sestra Marie Restituta, která byla jako jediná řádová sestra v hitlerovském Německu odsouzena k trestu smrti a popravena. V současné době běží proces jejího svatořečení.
Autory výstavy jsou Ackermann-Gemeinde, Sdružení Ackermann-Gemeinde a Česká křesťanská akademie. Výstava byla poprvé prezentována v německé jazykové mutaci v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V češtině byla poprvé uvedena v únoru 2017 v Emauzském klášteře v Praze. Od té doby putuje po celé České republice za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti. Vznik výstavy podpořily Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské a Verband der Diözesen Deutschlands.
V Ústí nad Labem je výstava poprvé předvedena v obou jazykových mutacích současně. Německá verze bude v ústeckém muzeu vystavena do 2. listopadu a poté bude převezena do Drážďan. V češtině si můžou návštěvníci výstavu v Ústí nad Labem prohlédnout do 19. listopadu. Další zastávkou na jejím putování bude Liberec.

Diskuse

Vložit nový příspěvek