Česky Deutsch

Collegium Bohemicum zahájilo realizaci projektu výstavby expozice Naši Němci

Podpisem smlouvy s prvním dodavatelem zahájilo Collegium Bohemicum, o.p.s. dne 8. 3. 2017 realizaci projektu výstavby expozice Naši Němci. Pro expozici vyčlenilo ministerstvo kultury částku 50,5 milionů korun. Expozice o plánované rozloze přes 1500 m2 se bude věnovat dějinám německojazyčného obyvatelstva v českých zemích od středověku po 20. století. Jedná se o jeden z největších současných výstavních projektů v České republice.
Na koncepci expozice pracoval několik let tým odborníků. V roce 2011 byla vyhlášena soutěž na architektonicko-výtvarné řešení, ve které zvítězil ateliér Projektil architekti. Na základě vítězného návrhu byla následně vypracována dokumentace technického projektu expozice. Na samotnou realizaci však po dlouhou dobu chyběly finance. V květnu loňského roku ministerstvo kultury registrovalo investiční akci, čímž bylo umožněno, aby byly zahájeny práce na dokončení expozice.
„Počítáme s tím, že expozice bude vybudována podle již hotového projektu ateliéru Projektil architekti, který však musí být aktualizován především s ohledem na vývoj techniky, ke kterému v posledních letech došlo,“ říká ředitel Collegia Bohemica Tomáš Okurka. V příštích týdnech bude vypsáno výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek a během letošního roku by měl být vybrán dodavatel expozice. S otevřením expozice se počítá do konce roku 2018.
„Expozice má návštěvníkům především ukázat, že německojazyčné obyvatelstvo bylo po mnoho staletí součástí českých dějin a významně se podílelo na hospodářském a kulturním rozvoji naší země. Nevyhýbá se však pochopitelně ani tragickému konci soužití Čechů a Němců ve 30. a 40. letech 20. století,“ dodává k obsahu T. Okurka. Dokončení expozice, která se věnuje důležitému tématu českých dějin, je po dlouhou dobu napjatě očekáváno veřejností i politickými představiteli v Česku a Německu.