Česky Deutsch

Grundmannův kvartet poprvé v Ústí nad Labem

Vážené dámy, vážené pánové,
v pondělí dne 11. listopadu 2013 se v prostorách Císařského sálu v ústeckém muzeu od 20:00 uskuteční koncert světoznámého Grundmannova kvarteta. Konzert završí oficiální část 15. dnů české a německé kultury. Collegium Bohemicum společně s Nadací Brücke/Most, Generálním konzulátem ČR v Drážďanech a městem Drážďany si vás dovoluje všechny pozvat na tento v pravdě gurmánský hudební zážitek. Členové souboru jsou Eduard Wesly, Bettina Irig, Ulrike Becker a Ulrike Titze.

Tisková zpráva v PDF


Eduard Wesly se zabývá hudbou 18. století. Jako první hobojista hrál mimo jiné pro anglický komorní orchestr »The English Baroque Soloist« pod J. E. Gardienerem. Ulrike Titze se věnuje hře na barokní housle a zároveň ji vyučuje na Vysoké škole hudební Drážďany. Je spoluzakladatelkou a koncertní mistryní drážďanského barokního orchestru. Bettina Ihrig studovala v Hannoveru a Salcburku hru na violu a orchestrální praxi absolvovala ve studentském orchestru »Junge Deutsche Philharmonie« a orchestru »Bielefelder Philharmonischer Orchester«. Ulrike Becker studovala ve Výmaru a v Berlíně hru na violoncello a navázala koncertním studiem pro violu de gamba. Je členkou souboru »Lautten Compagney« Berlin a spoluzakladatelkou tria L`Arabesque. Program s názvem »Hudba pražských šlechtických a měšťanských domů« obsahuje díla J. C. Bacha, J. N. Hummela, Jiřího Druzeckého a W. A. Mozarta. Akci pořádá Collegium Bohemicum, o.p.s. ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem za podpory Goethe-Institutu Praha a Ministerstva kultury ČR. Více informací na e-mailové adrese: info@collegiumbohemicum.cz, či telefonicky na tel. : +420 413 034 583, popř. faxem +420 413 034 589.