Česky Deutsch

Peníze na rekonstrukci muzea schváleny

Projekt města Ústí nad Labem „Rekonstrukce Muzea města Ústí n.L. s cílem zřízení centra
českoněmeckých studií Collegium Bohemicum“, kterým žádalo o evropskou dotaci ve výši 337 miliónů korun, byl 24. 9. 2008 schválen.