Česky Deutsch

Vláda se chce podílet na péči o kulturní dědictví Němců v českých zemích

Na svém zasedání dne 21. května 2008 přijala vláda usnesení č. 604, kterým se přihlašuje k účasti státu na činnosti obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum a k péči o kulturní dědictví Němců v českých zemích. Vláda rozhodla o tom, Ministerstvo kultury bude vykonávat funkci jednoho ze zakladatelů společnosti. Rozšíří tak řady původních zakladatelů, kterými jsou Statutární město Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.