Česky Deutsch

Zapomenutí hrdinové - práce na projektu vykazuje výsledky

Dne 30. 11. 2007 se koná v Ústí nad Labem prezentace průběžných výsledků projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Jejími organizátory jsou Collegium Bohemicum, o.p.s. a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a Národním archivem. Prezentace se koná na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, České mládeže 8 (místnost č. 122).