Česky Deutsch

Kulturní most muzeum - přeshraniční mobilita v Euroregionu Labe/Elbe

Dne 26.3. se v Císařském sále v ústeckém MUSEU konala odborná prezentace přeshraničního projektu: Kulturní most muzeum - přeshraniční mobilita v Euroregionu Labe/Elbe, kde spolupracují Amt für Kultur und Denkmalschutz, Dresden a Collegium Bohemicum, o.p.s. na vybudování sítě kulturních institucí, které by spolupracovaly v oblasti práce s obyvateli nad 55 let na obou stranách hrenice v Euroregionu Labe/ELbe.

Kathrin Krahl a Milan Rudik prezentovali výsledky rozsáhle rešerše, která si kladla za cíl zmapovat nejen kulturní nabídku, ale i právě poptávku jednotlivých "seniorských" organizací v Euroregionu Labe/Elbe. Účastníkům byly představeny nejenom samotné výsledky studie, ale i obtíže se kterými se zpracovatelé museli potýkat, stejně jako nové skutečnosti, které projekt přinesl. Samotné výsledky studie jsou zpracovány do dvojjazyčné publikace, kterou účastníci setkání dostali. Na závěr následovala diskuze dotčených organizací, kde vznikly mnohé zajímavé a podnětné dotazy.