Česky Deutsch

Návštěva bavorského premiéra Horsta Seehofera v Collegiu Bohemicu

Bavorský ministerský předseda uzavřel svou návštěvu ČR v ústeckém Collegiu Bohemicu

Tisková zpráva Ústí nad Labem, 24. listopadu 2011

Historicky druhou návštěvu České republiky od roku 1989 zakončil bavorský premiér Horst Seehofer dne 24. listopadu 2011 v Collegiu Bohemicu. Na české straně tu v době politického mlčení mezi ČR a Bavorskem vznikla moderní instituce, která nyní slouží jako místo setkání a společných kulturních, vzdělávacích a výzkumných projektů.
Lidice, Terezín, Ústí nad Labem. Bavorský premiér Horst Seehofer si pro druhý den své návštěvy České Republiky vybral místa s historickou symbolikou. Místo nacistického teroru na Češích, přestupní stanici českých a evropských Židů na cestě do plynových komor Osvětimi, místo poválečného masakru německého obyvatelstva. V Ústí nad Labem návštěva bavorského premiéra neskončila položením květin na mostě Edvarda Beneše, ale v Collegiu Bohemicu, které je možné označit za místo ohlédnutí a nového začátku.
Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum připravuje s podporou města a českého státu stálou expozici o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. Přípravné fáze pokročily do stádia opravené budovy Musea z prostředků EU, hotové koncepce stálé expozice a architektonického návrhu řešení expozice. Z prostředků česko-německého fondu budoucnosti probíhá nákup muzejních exponátů, realizují se výpůjčky od příbuzných institucí. Collegium Bohemicum opakovně podpořil ministr kultury Jiří Besser.
Koncepce stálé expozice v Ústí nad Labem vzniká veřejně, byla předložena k diskusi na řadě prezentací v ČR, Německu a Rakousku, včetně prezentací před někdejšími německy mluvícími obyvateli českých zemí. Záměr vzniku stálé expozice bývá na české straně přijímán jako vítané doplnění historické paměti, na německé straně jako připomínka společného kulturního dědictví, na obou stranách jako vyzdvihnutí inspirativních stránek česko-německého soužití od třináctého do poloviny dvacátého století. Delegace sudetských Němců doprovázející bavorského premiéra pod vedením mluvčího sudetských Němců Berndta Posselta měla v Ústí nad Labem možnost seznámit se stavem prací na expozici.
„Collegium Bohemicum vnímá návštěvu bavorského premiéra jako výraz zájmu a uznání. Collegium Bohemicum je možnou platformou pro spolupráci s Bavorskem v oblasti muzejní, kulturní a v oblasti vzdělávání,“ řekla k uplynulé návštěvě ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.
Náměstek primátora Ústí nad Labem Jan Řeřicha návštěvu zhodnotil: „Bavorská delegace přijíždí do Ústí nad Labem v doprovodu zástupce Úřadu vlády a Ministerstva zahraničních věcí den poté, co pan Seehofer jednal s premiérem Petrem Nečasem. Jsem rád, že Ústí nad Labem je i v Bavorsku vnímáno jako centrální místo, kde se svobodným a moderním způsobem zabýváme kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Naše město založilo Colegium Bohemicum jako místo česko-německého dialogu, tato návštěva ukazuje, že o dialog je zájem i z Bavorska, kde se kontakt dlouho nedařil. Doufám, že následovat bude řada praktických a symbolických kroků.“
Horst Seehofer zakončil návštěvu slovy „Muzea v Ústí nad Labem a v Mnichově by se měly kromě muzeí stát živými centry setkávání.“