Česky Deutsch

Sudetští Němci v krizovém roce 1938 - pohled německého historika

Dne 7. 12. 2007 se koná na Větruši v Ústí nad Labem (v objektu, který byl revitalizován s příspěvkem Evropské unie) ustavující zasedání vědecké rady Collegia Bohemica, o.p.s. Složení vědecké rady je nejen navýsost reprezentativní, ale je také mezinárodní a interdisciplinární. Velmi renomovaným německým členem této rady je Prof. Dr. Detlef Brandes, který při této příležitosti přednese veřejnou slavnostní přednášku. Podívá se při ní do řad sudetských Němců a bude analyzovat jejich situaci a chování v krizovém roce 1938.