Česky Deutsch

Collegium Bohemicum představí mezinárodní sborník věnovaný Karlově univerzitě

Tisková zpráva: Collegium Bohemicum představí mezinárodní sborník věnovaný Karlově univerzitě
Ústí nad Labem, 31. listopadu 2011

Významné události v dějinách česko-německých vztahů na Univerzitě Karlově od jejího založení do konce II. světové války představuje sborník „Die Prager Universität Karls IV.“ (Pražská univerzita Karla IV.), kterou zástupci jejích autorů prezentují 2.1 1. 2011 od 16.30h v budově Musea v Ústí nad Labem. Příspěvky autorů, kterými jsou např. Prof. Jiří Pešek, Doc. Alena Míšková, Doc. Ivana Čornejová nebo Prof. Christian Krötzl z univerzity v Tampere, sestavila Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica, o.p.s. „Jen málo institucí odráží česko-německé vztahy tak výrazně a plasticky jako Univerzita Karlova. S touto myšlenkou jsem v roce 2006, tehdy ještě jako ředitelka Českého centra v Berlíně, iniciovala přednáškovou řadu s názvem Pražská univerzita Karla IV. – katalyzátor německo-českých vztahů napříč staletími. V jejím rámci se přední čeští i zahraniční historikové zabývali významem nejstarší středoevropské univerzity v česko-německém i evropském kontextu,“ uvedla k okolnostem vzniku nové publikace Blanka Mouralová za pořádající organizaci.
Sborník přináší shrnutí nejnovějších odborných poznatků o historii pražské univerzity pro nejširší veřejnost. Rovnovážně se věnuje starším i novějším dějinám a nevyhýbá se ani sporným otázkám minulosti. Nespornou předností publikace je, že se na ní podíleli odborníci z Čech, Finska, Německa a Rakouska. Výsledkem je tedy mezinárodní a interdisciplinární pohled, který mj. nově interpretuje i letitá historická klišé česko-německých sporů o pražskou univerzitu.
Akci pořádá Collegium Bohemicum, o.p.s. společně s Německým kulturním fórem střední a východní Evropy (vydavatelem knihy) a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Prezentace se uskuteční za laskavé podpory Goethe Institutu Praha.
Akce probíhá v češtině a němčině a bude celá simultánně tlumočena. Po skončení pódiové diskuse s většinou zúčastněných autorů bude následovat přípitek a malé občerstvení.
Budete-li mít o knihu zájem za účelem mediálního výstupu, pište prosím na email bruj@collegiumbohemicum.cz nebo volejte na tel. 777043489.