Česky Deutsch

Collegium Bohemicum zahajuje pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera svou činnost v zrekonstruované budově Musea v Ústí nad Labem

Dne 29. června 2011 proběhne za účasti ministrů české vlády MUDr. Jiřího Bessera a RNDr. Alexandra Vondry slavnostní zahájení činnosti Collegia Bohemica v nově zrekonstruované budově Musea v Ústí nad Labem. V rámci celodenního programu, věnovaného tématu architektury, budou předány ceny vítězům architektonické soutěže na výtvarné uspořádání chystané trvalé expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, kterou Collegium Bohemicum ve spolupráci s Českou komorou architektů vypsalo na sklonku minulého roku. Hosté budou mít rovněž možnost seznámit se s koncepcí chystané expozice, kterou Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Ústavem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech a v níž chce na ploše 1 500 m² nabídnout v mnohém nový a neotřelý pohled na dějiny společného soužití českého a německého obyvatelstva v českých zemích.
Po vyhlášení výsledků soutěže otevře ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová výstavu zúčastněných architektonických návrhů, kterou si mohou návštěvníci v Ústí prohlédnout do 25. října 2011. Výstava s názvem „Třicet návrhů, jeden vítěz“ prezentuje všech třicet návrhů došlých do soutěže a postup rozhodování poroty. Návštěvníci si sami mohou udělat názor, zda porota vybrala nejlépe, přečíst si komentáře architektonických kanceláří k návrhům i hodnocení poroty. Collegium Bohemicum je první muzejní institucí v ČR, která vypsala na řešení expozice otevřenou soutěž. Veřejnost tak rovněž může posoudit, jaké estetické a ideové přístupy se zde utkaly. Architektonické kanceláře do vizuální podoby zpracovávaly libreto pokrývající 800 let dějin a nepřímo tak prozrazovaly, jak oni tyto dějiny vnímají.
Součástí výstavy je ukázka více než desítky sbírkových předmětů Collegia Bohemica. Turistický průvodce z Krkonoš z první poloviny devatenáctého století připomíná důležitý zdroj obživy českých Němců, dopis spisovatele Maxe Broda zas slavnou německou literaturu z Prahy. Stará láhev na Mattoniho Kyselku či plechový odznak na exportní krabice „Becher Bitter“ ukazují výrobky známé i nyní. K lázeňství, kdysi spojovanému s německy mluvícími obyvateli českých zemí, najdou návštěvníci celou vitrínu. Výstava končí historickou hospodou situovanou do Lokte, protože právě v hospodách jednaly spolky a formoval se i politický život.
Odpolednímu slavnostnímu programu bude předcházet odborná konference věnovaná objevování německé architektury v českých zemích. Večer je publikum zváno na vystoupení vokálního kvartetu Qwintessenz se zpěváky sboru drážďanské Semperovy opery, kteří uvedou hudbu v široké škále od Mozarta po Beatles.
Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně-vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Organizuje a podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. Více na www.collegiumbohemicum.cz
Rekonstrukce ústeckého Musea proběhla v rámci projektu města „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“.