Česky Deutsch

Poprvé v novodobých českých dějinách proběhla soutěž na architektonicko-výtvarné řešení muzejní expozice – Collegium Bohemicum zná jejího vítěze

V architektonicko-výtvarné soutěži o návrh „Realizace trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích“, vyhlášené vědeckou a kulturně-vzdělávací společností Collegium Bohemicum, o.p.s. na sklonku minulého roku, zvítězila architektonická kancelář PROJEKTIL ARCHITEKTI.

Předseda poroty Ing. arch Tomáš Hradečný soutěž shrnul: „Tabuizace tématu odvozená od dlouhodobě problematického výkladu našich vlastních dějin mě před zahájením soutěže naplňovala obavami, zda architekti obstojí. Obstáli. Mezi několika výbornými pracemi vybrala porota návrh ateliéru Projektil, který ji ve vzájemném dialogu druhého kola přesvědčil o svých schopnostech vytvořit s Collegiem Bohemica tým a dotáhnout projekt do úspěšného konce." Soutěž proběhla v souladu se soutěžním řádem Komory českých architektů a zúčastnilo se jí celkem 30 uchazečů, členové jednotlivých týmů pocházejí z ČR, Slovenska, Dánska a Německa. Do finále postoupily 4 návrhy. Kromě vítěze a dalších dvou umístěných finalistů porota ocenila i další 4 návrhy.

Porota soutěže zasedala ve složení Ing. arch. Tomáš Hradečný, akad. arch. Vladimír Hora, Mgr. Ondřej Jakubec PhD., Ing. arch. David Prudík, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (nezávislí), Mgr. Blanka Mouralová, prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Mgr. Jan Šícha (za vyhlašovatele, Collegium Bohemicum) a Zbyněk Baladrán, Ing. arch. Václav Šebek (náhradníci). Vítězný výtvarný koncept označila jako projekt na současné mezinárodní úrovni, který umožňuje souhru poznávacího a emocionálního působení na návštěvníka. Nechává maximálně otevřený prostor pro prezentaci muzejních exponátů, které stojí z hlediska tvůrců koncepce expozice v centru pozornosti. Ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová navíc ocenila vítězovu otevřenost a ochotu k dialogu: „Při přípravě
expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí klademe od samého počátku důraz na dialog – ať už v rámci naší pracovní skupiny, vědecké rady, či spolupráce s desítkami odborníků u nás i za hranicemi. Jsme opravdu rádi, že v ateliéru Projektil nacházíme dalšího partnera k vzájemným rozhovorům, které jsou podle našeho názoru nejlepší cestou k našemu cíli.“

Vítěz soutěže patří k renomovaným architektonickým ateliérům: je podepsaný například pod ekologickým cenrem Sluňákov u Olomouce nebo pod řešením Národní technické knihovny v Praze. „Zpráva o vítězství nás samozřejmě potěšila. Jsme soutěživý ateliér. Cením si toho, že vypisovatel vypsal pro expozici architektonickou soutěž. Mám radost z týmové práce, kterou jsme pro návrh odvedli,“ uvádí Roman Brychta z ateliéru Projektil.

Všechny návrhy architektonické soutěže si veřejnost může prohlédnout na výstavě, která bude zahájena v rámci slavnostního otevření budovy Musea v Ústí nad Labem dne 29. června 2011 a potrvá až do podzimu letošního roku.

Stálou expozici dějin německy mluvících obyvatel českých zemí připravuje Collegium Bohemicum ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny a etnografii v Drážďanech pro budovu rekonstruovaného Musea v Ústí nad Labem. Bude umístěna ve dvou patrech na ploše 1 500 m². Nejde o expozici o česko-německých vztazích v mezinárodním smyslu, ale o dějiny soužití česky a německy mluvících obyvatel v českých zemích. Cílem je obohacení pohledu na dějiny vlastní země.
Koncepce je na řadě míst průlomová, autoři vystupují z obvyklé interpretace českých dějin. Návštěvníkům nabídne nové téma, ne hotový výklad s dělící čárou za minulostí. Hodnotami expozice v Ústí nad Labem jsou otevřenost, inspirativnost, komunikativnost.

Verze v PDF ke stáhnutí