Česky Deutsch

Collegium Bohemicum, o.p.s. vypisuje architektonicko-výtvarnou soutež

Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, při respektování zákona č. 360/1992 Sb., ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH "REALIZACE TRVALÉ EXPOZICE K DĚJNÁM NĚMCŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH"

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

PODKLADY