Česky Deutsch

12. Dny české a německé kultury se loučí. Jaký byl letošní ročník?

Festival, jehož hlavní část probíhala od 29. října do 14. listopadu, opět navštívilo kolem deseti tisíc návštěvníků. Jedna z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších festivalových akcí, večer scénických čtení Prager Nacht, může být pyšná na přírůstek publika o 200 návštěvníků oproti loňskému roku (celkově přes 700 lidí v publiku). Na putování za opuštěnými obcemi severních Čech se přihlásilo přes 300 zájemců. Sto z nich se 30. října vydalo pro ně speciálně přistaveným vagonem dopravní společnosti VVO směrem Vitín.

Po závěrečném koncertu brněnského Dua Ardašev, který se konal 14. listopadu v drážďanském Piano-Salonu, se pořadatelé oficiálně loučí. Dalších pět festivalových akcí však ještě čeká na své uskutečnění v rámci tzv. epilogu, který probíhá do 28. listopadu. Mezi nimi je např. divácky velmi oblíbená Ústecká noc literatury, která proběhne 24. listopadu v prostorách univerzitního kampusu v Ústí nad Labem.

Témata 12. ročníku publikum oslovila
„Naše letošní témata byla publikem přijata jednoznačně pozitivně“, říká Reinhard Heßlöhl, spokojený projektový vedoucí festivalu Dny české a německé kultury. „Z umělců i publika jsme chtěli udělat přeshraničníky a rozhýbat tak kulturní výměnu mezi Saskem a Českou republikou. Více než sto milovníků putování se vydalo na cestu za opuštěnými obcemi nebo za spisovatelkami Hildegart Stellmacherovou („Mír vzdálenému i blízkému“) a Emmou Braslavskou („Modré nebe nad Atlantikem“), která spolu s překladatelem Tomášem Svobodou navštívila Drážďany, Liberec a Ústí nad Labem. Do této společnosti patří i režisér Václav Reischl, který s českým i německým publikem diskutoval o svém filmu „Návrat do vlasti“.

Přeshraničníkem se stal také Dr. Ralf Lunau, radní za kulturu Zemského hlavního města Drážďany, který 6. listopadu shlédnul ústeckou inscenaci „Čarostřelce“ v Severočeském divadle opery a baletu.

Vedlejší efekty jsou hlavními
Dny české a německé kultury se úmyslně nechtějí konkrétně profilovat, naopak podporují různorodost. Chtějí oslovit nejrůznější věkové a zájmové skupiny, iniciují setkávání a výměnu informací a zkušeností.

Dny české a německé kultury jsou efektivní. Jedním příkladem z minulosti s přeshraničním dosahem je literární čtení Emmy Braslavské. Před dvěma lety byl úryvek z jejího románu „Bez paměti“ přeložen do češtiny pro Ústeckou noc literatury, která se konala v rámci 10. Dnů české a německé kultury. Autorem překladu byl Tomáš Svoboda. Tento šestistránkový úryvek překladatel později využil k představení výše zmiňované knihy u českých nakladatelů. Román nakonec v českém překladu vyšel v červnu 2010. První čtení – což je v Čechách stále ještě spíše neobvyklý fenomén – se uskutečnila v rámci letošního festivalového ročníku ve dnech 10. a 11. listopadu v Liberci a v Ústí nad Labem.

V rámci pódiové diskuze o energetické politice s názvem „Energie bez hranic“ se sešli obyvatelé Krušných hor s dodavateli energie z Německa a České republiky. Bylo to první setkání k tomuto aktuálnímu a ožehavému tématu.

Děčínská kapela Strange Brew zcela spontánně zaskočila v Clubu Aquarium poté, co jiná česká kapela svoji účast na festivalu odřekla. Pro Strange Brew to ale jedním koncertem neskončilo – s klubem navázali kontakt a pro příští rok se domluvili na dalším hostování.

Zhruba 80 ze sta účastníků putování za opuštěnými vesnicemi, kteří se s námi vydali do severních Čech, navštívilo Dny české a německé kultury poprvé – a podle mnoha výpovědí a reakcí to nebylo naposledy.

Setkávání mezi umělci
Účastníci 11. uměleckého sympózia Strömungen/Proudění s nadšením navštívili večer scénických čtení Prager Nacht a poznali tak město i českou literaturu po zcela nové stránce. Prof. Zimmermann, autor knihy „Němci a jejich sousedé: Česká republika“ naopak zavítal na otevřenou dílnu v rámci sympozia chvíli předtím, než přidal svůj vlastní příspěvek ve formě přednášky v Drážďanském Osteuropa-Institutu.

Mladá flétnistka Jana Potůčková a přednášející Brigitte Hoppe se sešly 27. října při jejich prvním společném scénickém čtení a dva dny poté spolu navštívily slavnostní zahájení Dnů české a německé kultury v drážďanském kostele Tří králů (Dreikönigskirche).

18. října byla na vernisáži výstavy „Zmizelí sousedé“ v Alte Feuerwache Loschwitz také jedna z učitelek, které se na přípravě podílely. Měla velikou radost. „Je neuvěřitelné, co z našich podkladů vzniklo, je to krása. Rozhodně se vyplatilo připojit se.“ Žáci školy v městské části Hosterwitz společnými silami vytvořili první německý výstavní panel k původně českému projektu, na kterém představili jednoho z českých přeživších holocaustu.

I zahájení česko-německé jam session v Jazzclubu Neue Tonne prostřednictvím české kapely bylo, zdá se, úspěšným experimentem – budeme-li věřit facebookovým komentářům. „V Jazzclubu Neue Tonne se člověk včera mohl přesvědčit, co všechno se dá zahrát na příčnou flétnu. Vynikající umělci z pražské kapely Fanfán Tulipán, kteří již doma mají ocenění pro mladé talenty, zde otevírali jazzový večírek. Svým humorem, překvapivými kompozicemi a sympatickým vystupováním se Čechům podařilo podmanit si publikum.“

Úspěšná Noc krátkých filmů s názvem „Fein.Košt“ nadchla nejen těch zhruba 80 lidí, kteří do kina zavítali, ale dala zároveň vzniknout spolupráci obou pořadatelských institucí – AG Kurzfilm a Českého filmového centra – a propojila režiséry ze Saska a z filmových akademií z celé České republiky.

Vyhlídky
Mnozí to již četli v novinách nebo zaslechli při zahájení 12. festivalového ročníku v řeči prof. Kösera, zakladatele a předsedy představenstva Nadace Brücke/Most. Dny české a německé kultury jsou velmi úspěšným modelem a ve dvanáctém roce své existence vyrostly z dětských bot, ale finanční krize velmi těžce zasáhla i Nadaci, zřizovatelku festivalu. V současné době bojujeme za zachování festivalu i po roce 2011.

Velice děkujeme všem novým tvářím, které v letošním roce festival Dny české a německé kultury navštívily poprvé, a loučíme se s přáním, abychom Vám i nadále mohli nabízet kulturní program ze sousední země.

Dny české a německé kultury pořádají obecně prospěšná Nadace Brücke/Most, Zemské hlavní město Drážďany a Collegium Bohemicum, o.p.s. za laskavé podpory Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech a v úzké spolupráci s Goethe-Institutem Praha a Českými centry. Více na www.dcnk.cz.

Nadace Brücke/Most, založená v roce 1997, si klade za cíl podporu spolupráce Německa s Českou republikou a dalšími státy střední a východní Evropy a budování a posilování mírových vztahů v rámci sjednocující se Evropy. Tyto cíle se snaží prosazovat v rámci svých pracovních oblastí vzdělávání a kultura. Hlavní sídlo nadace je v Drážďanech, další pobočky jsou ve Freiburku, v Breisgau a Praze. Nadace je nezávislá a nadstranická. Sleduje výhradně a bezprostředně veřejně prospěšné cíle.

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně-vzdělávací společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní v oblasti vědy (pořádání seminářů a přednášek, podpora badatelských projektů, vypisování stipendií) a organizuje vzdělávácí projekty. Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem trvalou expozici o dějinách německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích.