Česky Deutsch

Ústecká noc literatury potřetí: pětkrát texty německy píšících autorů českého původu

V pořadí již III. ústecká noc literatury se koná tuto středu 24. listopadu od 17.30. Její pořadatel, ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum, pro ni tentokrát vybral Fakultu umění a designu v nově opraveném kampusu UJEP a univerzitní kapli.

V rámci Noci literatury si návštěvníci vyslechnou pět ukázek vybraných literárních textů německy píšících autorů českého původu v podání zajímavých osobností ústeckého kulturního života.
„Letos se nám pro četbu podařilo získat populárního zpěváka Davida Deyla, bohemisty Radka Fridricha a Martina Fibigera, herečku Marcelu Kytičku Koutkovou a herce Kryštofa Rimského. Někteří z nich se publiku představili již na minulých ročnících Úcteckých nocí literatury, ale například pro Davida Deyla to bude premiéra a místo ke klavíru se u nás posadí ke stolku s knížkou“, zve manažer Collegia Bohemica Zbyšek Brůj.

Autoři ukázek jsou českého původu, ale z nejrůznějších, především politických důvodů se po roce 1968 dostali do německého jazykového prostředí a jejich literárním jazykem je němčina. Vedle tvorby Oty Filipa se bude číst z knih Katji Fusek, Jaromíra Konečného, Milana Racka a Michaela Stavariče. Čtení je v češtině.

„Tito autoři jsou českým čtenářům a čtenářkám málo známí, přestože jejich díla obdržela řadu literárních ocenění a byla přeložena do češtiny. Doufáme, že Noc literatury přispěje k jejich popularizaci a vzbudí zájem o jejich dílo“, řekla k výběru textů vedoucí Katedry germanistiky FF UJEP Renata Cornejo.

Literární program doplní vystoupení ústeckého vokálního kvinteta Consilium a smíšeného sboru Syrinx z Litoměřic, které mají také silnou vazbu na UJEP. Sbormistrem Syrinxu je Roman Pallas, doktorand PF UJEP.
Jedním ze členů Consilia je tajemník Fakuluty umění a designu Miroslav Matoušek, který za hostitele Noci literatury uvedl: „ FUD je veřejná vysoká škola otevřená každé kvalitní kulturní akci. Proto velmi vítáme spolupráci s ostatními institucemi působícími v tomto regionu. Noc literatury je i podle slov našich studentů a zaměstnanců vítaným zpestřením činnosti této vysokoškolské instituce“.
Grafický návrh plakátu k akci pochází z autorské dílny studenta FUDu Vojtěcha Pince.

III. ústecká noc literatury se koná v rámci 12. dní české a německé kultury a pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Za podpory Goethe-Institutu Praha ji pořádá Collegium Bohemicum o.p.s. ve spolupráci s Katedrou germanistiky FF UJEP.

Vstupné na čtení a na koncert: 70 Kč/ 50 Kč
Čtení je v českém jazyce.
Sraz v 17:30 ve Fakultě umění a designu, Pasteurova 9 (vchod z ulice Resslovy)

Pro více informací se prosím obracejte na kulturního manažera Collegia Bohemica Zbyška Brůje, bruj@collegiumbohemicum.cz, 777 043 489.

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně-vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Organizuje a podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí. Více na www.collegiumbohemicum.cz

Dny české a německé kultury jsou největší pravidelnou přehlídkou českého umění a kultury v zahraničí. V rámci letošního ročníku se v Drážďanech a okolí představují špičkoví čeští umělci, ale také poloprofesionálové a amatérské soubory všech žánrů a kategorií. V severních Čechách se představuje výběr z německého umění a kultury. 12. Dny české a německé kultury pořádají Nadace Brücke/Most, vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. a Zemské hlavní město Drážďany v úzké spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech, Goethe-Institutem Praha a s Českými centry.