Česky Deutsch

12. Dny české a německé kultury omlazené a překračující hranice

12. Dny české a německé kultury v Drážďanech/Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe se konají od 29. října do 14. listopadu 2010. Tento festival je největší zahraniční přehlídkou českého umění a kultury v Evropě. Letos se v Ústí nad Labem a severních Čechách ve třiceti festivalových akcích představí výběr z německého umění a kultury, naopak v Drážďanech a okolí se představí v šedesáti akcích čeští profesionální, poloprofesionální i amatérští umělci napříč žánry.

Euroregion Elbe/Labe sahající od Míšně přes Drážďany a Pirnu po Děčín a Ústí nad Labem se tak opět stane hostitelem česko-německých setkávání a porozumění.

Bohatý festivalový program i letos nabídne známé a divácky oblíbené akce stejně jako překvapivé novinky.

Přeshraničníci
Za názvem Dny české a německé kultury se však skrývá mnohem víc nežž jen pouhá prezentace umění a kultury. V popředí stojí předevšším vzájemné setkávání a podpora vzniku kooperací.

Velká část letošního programu sestává z akcí, které se konají na obou stranách česko-německé hranice nebo spojují obyvatele obou zemí.

•- Kulturní centrum Řehlovice a vědecká a kulturně-vzdělávácí organizace Collegium Bohemicum z Ústí nad Labem zvou Čechy a Němce ke kulinářskému objevování společného kulturního dědictví (Kulturní centrum Řehlovice, 27.11, 11:00).
•- Putování za opušštěnými vesnicemi seznámí zájemce ze severních Čech a Saska se společnou historií tohoto regionu (z Drážďan do Zubrnice, 30.10., 8:00).
•- Česko-německá noc krátkých filmů „Fein.Košt“ svede na jedno místo režžiséry a jejich premiérové krátké filmy (Programmkino Ost, 22.10., 21:15).
•- Spisovatelka Emma Braslavsky a překladatel Tomᚹ Svoboda se představí publiku v Drážďanech (Villa Brücke, 9.11., 19:00), v Liberci (Krajská vědecká knihovna, 10.11., 18:00) a v Ústí nad Labem (Severočeská vědecká knihovna, 11.11., 18:30).
•- Vynikající soubory Collegium vocale 1704 a Collegium 1704 okouzlí svým programem v rámci cyklu „Hudební most Praha-Drážďany“ (zámek Weesenstein, 24.10., 17:00, kostel Dreikönigskirche, 28.10., 19:30, kostel Annenkirche, 28.11., 19:30).

Nadace Brücke/Most v Drážďanech a Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem chtějí společnými silami posílit stávající kontakty a dát příležžitost vzniku nových. Na jedné straně to jsou umělci, kteří s sebou přinṚejí zkuššenosti z obou zemí, a na druhé straně návšštěvníci, které také podnítíme k získávání nových zkušeností. Návšštěvníci Dnů české a německé kultury se tak stávají skutečnými "„přeshraničníky“".

Letos mají lidé ze Saska poprvé příležžitost zúčastnit se slavnostního zahájení festivalu, které se koná 28.10. v Severočeské divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Zahraje k němuž cimbálová kapela Hradiššťan (autobus do Ústí nad Labem odjힾdí od Nadace Brücke/Most v 17 hodin, začátek koncertu je v 19 hodin).

Mladí umělci
Druhým významným bodem programu 12. Dnů české a německé kultury je zapojení mladých umělců. Zhruba čtvrtina z více nežž 90 festivalových akcí bude patřit mladým talentům.

Těmi nejmladššími jsou žžáci, kteří dostávají na naššem sociokulturním festivalu stejnou příležžitost vystoupit na pódium jako profesionálové.

•- Výstava „Zmizelí sousedé“ ukazuje práce českých a německých žáků o sousedech pronásledovaných za nacionálního socialismu (Alte Feuerwache Loschwitz, 18.10.-14.11.).
•- Studenti binacionálního ročníku Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně představí svůj vlastní muzikál „Masák“(Putjatinhaus, 3.11., 19:00).
•- Ivana Jelínková, která působí v Nadaci Brücke/Most v rámci Evropské dobrovolné služby, seznámí zájemce s malými i velkými dějinami krušnohorské obce Nakléřov/Nollendorf (Technická univerzita Drážďany, 1.11., 18:30, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem V2-2, FF, Velká Hradební 15 , 3.11., 12:00).
•- Studenti germanistiky se v rámci workshopu v Ústí nad Labem naučí, jak zní němčina v podání poetry-slamerů (Univerzita J. E. Purkyně. 1.11.-2.11.).
•- Česko-německý literární večer společnými silami připraví Radek Malý, t쾞ký kalibr mladé české literární scény, a Milena Oda, německy p횹ící autorka (Drážďanské městské muzeum/Dresdner Stadtmuseum, 3.11., 20:00).

Divadelní programse zaměřuje předevšším na naše nejmladšší publikum.

•- Po úspěchu minifestivalu loutkového divadla v rámci 11. Dnů české a německé kultury 2009 zveme vššechny malé i velké diváky na návštěvu Krakonošše (představení Rüberzahl, Stadteilhaus Wanne, 14.11., 16:00) nebo na pomoc při hledání princezen (zámek Klippenstein, 12.11., 10:00.

Jako muzikanti se představí umělci, kteří jsou přes svůj mladý věk jižž velmi úsp칚ní.

•- Ivo Kahánek vyhrál –vedle celé řady dalších ocenění –také renomovanou mezinárodní sout잾 Pražžské jaro (Villa Esche, 31.10., 20:00).
•- Čtyři mladí přátelé z kapely Transitus Irregularis hrají jedinečný mix barokní a jazzové hudby (Landschloss Pirna-Zuschendorf, 6.11., 17:00 a zámek Klippenstein, 14.11., 17:00).
•- Robert Kapr, narozený roku 1979 v Praze, fascinuje nejen svojí virtuozitou. Jako hudební pedagog předává svoje hudební nadšání dalšším generacím (Carl-Maria-von-Weber-Museum, 31.10., 15:00).
•- Jazzmani z kapely Fanfán Tulipán vyhráli finále sout잾 mladých talentů Mládí ladí jazz (Jazzclub Neue Tonne, 2.11., 21:00).

Dny české a německé kultury pořádají společně veřejně prospěšná Nadace Brücke/Most, Zemské hlavní město Drážďany a vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. za laskavé podpory Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech, Ministerstva kultury České Republiky, Goethe-Institutu v Praze a v úzké spolupráci s Českými centry.

Collegium Bohemicum je veřejně prospěšná kulturně-vzdělávací organizace, která se zabývá česko-německými vztahy a dějinami a kulturním dědictvím německy mluvících obyvatel českých zemí. Podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní v oblasti vědy (pořádání seminářů a přednášek, podpora badatelských projektů, vypisování stipendií) a organizuje vzdělávací projekty. Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem trvalou expozici o dějinách Němců v českých zemích

Nadace Brücke/Most, založžená v roce 1997, si klade za cíl podporu spolupráce Německa s Českou republikou a dalššími státy střední a východní Evropy a budování a posilování mírových vztahů v rámci sjednocující se Evropy. Tyto cíle se snažží prosazovat v rámci svých pracovníchoblastí vzdělávání a kultura. Hlavní sídlo nadace je v Drᾞďanech, dalšší pobočky jsou ve Freiburku v Breisgau a Praze. Nadace je nezávislá a nadstranická. Sleduje výhradně a bezprostředně veřejně prospěšné cíle. Nadace Brücke/Most je soukromou nadací, která nemá žžádnou trvalou státní podporu. Svoji práci financuje z vlastních prostředků, projektových dotací, účastnických poplatků a darů.

Kontakt:

Zbyššek Brůj, kulturní manažer, Collegium Bohemicum, o.p.s.
Tel: (+420) 475 282 642, Mobil: (+420) 777 043 489
www.collegiumbohemicum.cz
bruj@collegiumbohemicum.cz