Česky Deutsch

Collegium Bohemicum organizuje výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra “Inovace – šance, rizika, předpoklady“

“Inovace – šance, rizika, předpoklady“ si jako téma své letošní výroční konference vybralo Česko-německé diskusní fórum. Setkání dvou set předních českých a německých osobností z oblasti ekonomiky, kultury, politiky i vědy se uskuteční 9. října v Národní technické knihovně v Praze.

Téma inovací získalo na aktualitě v souvislosti se světovou hospodářskou krizí. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra se zaměří na širší okruh společenských otázek: Kdy vzniká tlak na změnu v zavedených procesech a na hledání nových řešení? Jak se rodí společenské klima příznivé inovacím? Co jim brání? Jakou roli hraje politika?

Panelisté, hosté i moderátoři rozeberou předpoklady pro možnost inovací např. v oblasti vzdělávání, aktivit občanské společnosti a iniciativ v oblasti podnikání. Společně budou hledat impulsy ke změnám, které vycházejí z česko-německého prostředí.

Na úvod konference přednese Prof. Gerhard O. Mensch, zakladatel Mezinárodního institutu pro průmyslové inovace v Mnichově, úvodní analýzu reflektující význam inovací v době krize.

S příspěvkem „Přínos inovace – zvládla Evropa krizi?“ vystoupí Ing. Jan Mühlfeit, předseda evropského Microsoftu.

V panelové diskusi „Inovace jako odpověď na krizi? – Jak lze vytvořit klima příznivé inovacím?“ přiblíží ředitel společnosti Scio RNDr. Ondřej Šteffl vzdělávání coby prevenci budoucí krize.

Hlavní koordinátorka obchodních partnerů a institucí německé spolkové vlády a soukromého sektoru Ariane Derksová, MBE pohovoří o „Úspěšném marketingu vlastní lokality jako důležitém faktoru inovativního prostředí v zemi“, a to na příkladu kampaně „Deutschland - Land der Ideen“.

Dostane se také na inovativní česko-německé a přeshraniční projekty, které mohou být podnětem pro nové iniciativy. Jejich příkladem bude prezentace cyklu seminářů Czech-German Young Professionals Program (CGYPP), zaměřených na networking. Tématem jeho druhého ročníku byly právě inovace.
„Jedna německá síla je jistě ve strukturální průhlednosti a ve schopnosti dobré organizace a budování logických pravidel. Zvláštní českou kvalitou je naproti tomu schopnost improvizace, která souvisí s kreativitou a pragmatismem,“ tlumočí jeden z výstupů programu jeho koordinátorka na německé straně Dr. Jennifer Schevardo z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP).

Konferenci Česko-německého diskusního fóra organizuje vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. se sídlem v Ústí nad Labem.

„Chceme přispět k tomu, aby konference Česko-německého diskusního fóra byly platformou otevřeného a aktuálního česko-německého dialogu v širším evropském kontextu,“ říká ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová. „Debata o společenských podmínkách pro inovace je dnes živější v Německu než u nás, o to je ale v kontextu České republiky potřebnější.“

Pro Česko-německé diskusní fórum, resp. jeho pracovní skupinu Místa paměti již Collegium Bohemicum uspořádalo úspěšnou konferenci 5. června 2010 v Muzeu Cheb.

Tématu inovací odpovídá místo konání konference, kterým je oceňovaná Národní technická knihovna v pražských Dejvicích, Technická 6. Jste srdečně zváni na komentovanou prohlídku jejím zázemím.
Celá konference bude simultánně tlumočena.

Pro další informace se prosím obracejte na koordinátora konference Ondřeje Pavlíka, 776 222 387, pavlik@collegiumbohemicum.cz.

Česko-německé diskusní fórum pečuje o česko-německý dialog. Tato otevřená platforma zapojuje do dialogu všechny, kteří prosazují česko-německou spolupráci. Vzniklo v prosinci 1997 na základě Česko-německé deklarace z ledna téhož roku. Těžištěm jeho práce jsou výroční konference, kterých se pravidelně účastní 100-200 českých i německých hostů z politiky, vědy, ekonomiky a kultury. Českým předsedou Česko-německého diskusního fóra je senátor a předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Luděk Sefzig, německým předsedou býv. poslanec Spolkového sněmu Gert Weisskirchen. Činnost Česko-německého diskusního fóra je financována Česko-německým fondem budoucnosti.

Datum a čas: 9. října 2010, od 9 hod. do 17. hod.
Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6, Dejvice
Organizátor: Collegium Bohemicum, o.p.s.