Česky Deutsch

Tisková konference Collegia Bohemica a MKČR k přípravě prvního muzea dějin a kultury Němců v českých zemích

Tisková konference Collegia Bohemica a MKČR k přípravě prvního muzea dějin a kultury Němců v českých zemích proběhla 9. září 2010 na Ministerstvu kultury za účasti ministra kultury ČR MUDr. Jiřího Bessera, poslance PČR Mgr. Petra Gandaloviče, kunsthistoričky prof. Mileny Bartlové a ředitelky Collegia Bohemica Mgr. Blanky Mouralové a moderace koordinátora tvorby sbírek Collegia Bohemica Mgr. Jana Šíchy.

Mgr. Blanka Mouralová představila koncepci první stálé české expozice k tématu, schválenou vědeckou radou Collegia Bohemica v červnu letošního roku.

Ministr kultury MUDr. Jiří Besser zdůraznil význam aktivity Collegia Bohemica pro českou kulturu i evropskou spolupráci.

Člen správní rady Collegia Bohemica Mgr. Petr Gandalovič připoměl vznik Collegia Bohemica, o.p.s., o nějž se jako primátor statutárního města Ústí nad Labem významně zasadil, jeho přínos pro turistický rozvoj města a zdůraznil rozsah projektu na ploše 1.500 metrů čtverečních.

Historička umění a členka vědecké rady Collegia Bohemica prof. Milena Bartlová zdůraznila evropský přesah projektu, jeho nestrannost, vysokou odbornost jeho tvůrců i to, že se opírá o moderní vědecký přístup posledních dvaceti let.

Koordinátor tvorby sbírek Mgr. Jan Šícha zdůraznil, že exponáty Collegia Bohemica jsou primárně určeny k vystavení, ne k umístění v depozitářích, a přiblížil jejich získávání na příkladu nálezu krabice Schichtova mýdla pod půdou domu v Děčíně.

Zástupci dvaceti českých i zahraničních, česko- i německojazyčných médií využili prostor pro novinářské dotazy.

Tisková konference měla informovat veřejnost o projektu a zároveň vzbudit zájem o celé téma dějin německy mluvících obyvatel českých zemí.

První a jedinou českou stálou expozici dějin a kultury Němců v českých zemích připravuje obecně prospěšná vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum. Nadregionální expozice na ploše 1 500 m² bude sídlit ve dvou patrech nyní rekonstruované budovy Muzea města Ústí nad Labem. Bude se zabývat kulturou, politickými zvraty, životním stylem, proměnami loajalit i odbornými kompetencemi v prostředí německy hovořících obyvatel českých zemí od 13. století dodnes. Chce také zachytit vnitřní proměnlivost této skupiny i proměny jejího vztahu s ostatními skupinami obyvatel.

Pro více informací se prosím obracejte na Terezu Šimůnkovou, simunkova@collegiumbohemicum.cz