Česky Deutsch

Krabice Schichtova „mýdla s jelenem“ nalezená na půdě. I takovou podobu má skutečnost, že Němci z našich dějin zmizeli.

Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum,o.p.s. byla založena na konci roku 2006 s cílem vybudovat první stálou expozici věnovanou dějinám
a kulturnímu odkazu německy mluvících obyvatel českých zemí. K tématu však dosud neexistují specializované sbírkové fondy. Collegium Bohemicum je tak první českou institucí, jež systematicky buduje nadregionální muzejní sbírku s tématem dějin a kulturního odkazu českých Němců.

Právě originální předměty budou těžištěm moderně a atraktivně zpracované expozice. Doprovodná interaktivní technika dá vyniknout jim i jejich příběhům. Budoucí exponáty získává Collegium Bohemicum koupí, dlouhodobými zápůjčkami od spřátelených institucí i soukromých majitelů. Sbírka je také soustavně doplňována z darů. Také způsob, jakým jsou exponáty nacházeny, ilustruje skutečnost, že Němci z českých dějin zmizeli.

Příkladem může být krabice plná originálních balíčků Schichtova „mýdla s jelenem“ nalezená při opravě půdy domu v Děčíně v roce 2010. V bedně po německých obyvatelích byla dále fotokomora včetně obrázků, ale i dobové spodní prádlo. Jejich majitelé je zde určitě zanechali s tím, že se brzy vrátí.

„Tip na děčínský půdní nález jsme dostali od kolegů z archivu v Děčíně. Bylo znát, že si přejí, aby v muzeích napříště byly ukazovány věci, které přiblíží lidi – napříč časem a navzdory různým jazykům. Každý si může položit otázku, co by si schoval on. V expozici vystavíme půdní nález hned v první místnosti, kde se ptáme, kdo jsou „naši Němci“. Dnes je nacházíme jako nepočetnou menšinu u nás, v Německu, Rakousku, řidčeji v dalších zemích. Jejich stopy pak ve zdejší krajině, v architektuře či v chuti becherovky“, říká koordinátor tvorby sbírek Collegia Bohemica Mgr. Jan Šícha.

Nezůstane ale jen u mýdla, minerálky Mattoni či skla z Nového Boru. V nabídce do příští nákupní komise je například portrét TGM od Emila Orlika. Tento německojazyčný malíř evropského formátu portrétoval v Lánech, v soukromí hlavy státu. Když v Berlíně zemřel, prezident poslal smuteční věnec. Jednalo se o setkávání na nejvyšší úrovni, umělecké i politické.

Co dále naleznete ve sbírkách?

Sbírka Collegia Bohemica dnes obsahuje převážně předměty od počátku sedmnáctého století, najdou se ale i tisky ze století patnáctého. Stěžejní část pochází z uplynulých dvou set let. Kromě pohraničních oblastí pocházejí především z dřívějších německých jazykových ostrovů. Jde jak o knihy (rukopisy a staré tisky), tak o trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu.

Collegium Bohemicum získalo do své sbírky například první vydání Jungmannova česko-německého slovníku (1836), ručně kolorovanou faksimili Oráče z Čech – Ackermanna aus Böhmen z roku 1919 anebo dvousvazkovou sporkianu Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Episteln und Evangelien z roku 1733. Hrabě Sporck poznamenal českou krajinu i českou knižní kulturu a jeho dílo svého času oslavovali čeští obrozenci. Česko-německou literaturu reprezentuje například třístránkový dopis Maxe Broda pražské redakci (datován 18. 5. 1913). Výtvarné umění zastupují například grafiky R. Teschnera či litografie od H. Steiner-Praga (1935), turistiku například turistická mapa Labe (Praha, 1858), která propaguje labskou turistiku. Sasko-českou hranici přejíždělo kolem roku 1890 ročně na osm tisíc nákladních lodí. Zajímavostí je, že přes osmdesát procent z nich přijíždělo do Čech prázdných. V opačném směru jezdily bez nákladu jen jednotlivé lodi.

Ukázkou kulturního odkazu českých Němců je také kralický betlém. V Králíkách se řezaly figurky, které bylo před válkou možné levně koupit na trhu až v Peru nebo v Brazílii.

Sbírky Collegia Bohemica jsou do otevření expozice uloženy v depozitářích Muzea města Ústí nad Labem. Nákupy předmětů probíhají po konzultaci s poradním sborem pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Collegium Bohemicum se tímto obrací na vlastníky předmětů s česko-německým příběhem. Jste-li ochotni předměty věnovat, odprodat nebo dlouhodobě zapůjčit, prosím kontaktujte nás.

Kvality a potenciál vznikající sbírky Collegia Bohemica byly v květnu 2010 potvrzeny jejím zápisem do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky.

„Zápisu do CES předcházelo přijetí Collegia Bohemica do Asociace muzeí a galerií ČR na podzim roku 2009. V jeho rámci je Collegium Bohemicum pověřeno aktivní komunikací a aktivním pěstováním kontaktů k muzejním institucím u německojazyčných sousedů. Collegium Bohemicum tak bude například pořadatelem pravidelného setkání zástupců muzeí a galerií z ČR, Saska, Bavorska a Horního Rakouska na podzim roku 2012 v Muzeu Ústí nad Labem,“ uvádí ředitelka Collegia Bohemica, Mgr. Blanka Mouralová.

Pro další informace ke sbírkám Collegia Bohemica se prosím obracejte na Patrika Eichlera, dokumentátora sbírek Collegia Bohemica, eichler@collegiumbohemicum.cz, 737 538 725