Česky Deutsch

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí

Dne 26. srpna 2010 proběhla v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pracovní schůzka zástupců Lead partnera z Technické univerzity Freiberg a projektových partnerů z Filosofické fakulty UJEP a Collegia Bohemica, o.p.s. v Ústí nad Labem. Základní osou jednání bylo stanovení dalšího postupu při zpracování dat a výstupů z průzkumu drobných nemovitých památek.

Koordinátorka projektu Mgr. Jana Burdová informovala všechny přítomné o průběhu nákupu 3D scanneru, kterým budou zdokumentovány nejvzácnější památky na obou stranách státní hranice.
Vědecký pracovník TU Freiberg Dipl.-Geol. Jörn Wichert představil systém zaznamenávání základních informacích o památce, který umožňuje zadávat informace přímo do mapy, a je tedy možné je dle různých filtrů zobrazovat či skrývat. Tento systém dotazníku byl po vzájemné shodě s PhDr. Petrem Hrubým, vědeckým asistentem pro koordinaci s NPÚ, vybrán jako vhodný i pro mapové podklady na české straně, jelikož je možné potřebné informace sestavit z již hotových karet NPÚ, které pro jednotlivé drobné památky sestavují vědečtí pracovníci Michal Trněný a Jan Leibl.

Schůzky se dále zúčastnila vědecká asistentka pro koordinaci s UJEP doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., administrativní vedoucí projektu MA Silke Richter a za dalšího českého partnera projektu Collegium Bohemicum, o.p.s. Mgr. Milan Rudik.

Všichni přítomní se shodli na způsobu, jakým bude vytvořen mapový projekt na základě map v měřítku 1:10 000 pro obě strany Krušnohoří. Celá schůzka byla ukončena vzájemnou výměnou informací a zkušeností při aktuální dokumentaci.

Dne 6. září 2010 Mgr. Jana Burdová