Česky Deutsch

Škola demokratického vzdělávání na hodině vlastivědy v NDR a za císařství

Collegium Bohemicum připravilo pro účastníky svého vzdělávacího projektu Škola demokratického vzdělávání zážitkovou exkurzi. Denní výprava do Školního muzea v Lispku se konala 24. června 2010 za účasti celkem 57 studentů v průměrném věku 16 let a jejich pedagogů. Exkurze navázala na expertní výjezd týmu ŠDV z prosince 2009.

„Exkurze byla míněna jako pozornost Collegia Bohemica těm školám, které se účastnily našich vzdělávacích projektů, především Školy demokratického vzdělávání, doplněné o účastníky projeků Dějiny spojují a Tragická místa paměti jednoho regionu,“ sdělila koordinátorka Školy demokratického vzdělávání PhDr. Ilona Rožková.

Lipské „Školní muzeum – Vyučovací dílna“ nabízí ve dvou dobově vybavených učebnách simulaci vyučování ze dvou časových období – z doby Německého císařství kolem roku 1900 a z poloviny 80. let v Německé demokratické republice. České studenty provedla a roli učitelky převzala ředitelka muzea Elke Urbanová.

Mladí Češi si vyzkoušeli průběh hodiny vlastivědy v NDR včetně opakování pionýrských zákonů či agitace proti třídnímu nepříteli. V hodině simulující „kaiserzeit“ si vyzkoušeli sborový sběr písně o milovaném císaři. Konfliktní situace byly připraveny proto, aby mladí lidé dostali možnost projevit občanskou odvahu. Právě výchova k občanství a rozvoj svobodné občanské společnosti je cílem Školy demokratického vzdělávání.

“Porovnáním tehdejších způsobů výuky získali studenti plastický přehled dějin vyučování, a zároveň možnost uvědomit si roli demokracie v dnešní době,“
komentuje PhDr. Ilona Rožková.

Po prohlídce muzea následovala komentovaná procházka historickým centrem města a návštěva monumentálního památníku Bitvy národů (1813). Autorem jeho sochařské výzdoby je rodák ze Všerub u Plzně Franz Metzner.

Škola demokratického vzdělávání je pilotní český výukový projekt k výchově k občanství. Podle osvědčeného německého vzoru pomáhá středoškolákům pochopit dějiny a význam demokratických institucí, jak fungují a jakým nebezpečím mohou podlehnout. Na stránkách www.skolademokracie.cz nabízí ke stažení šest vyučovacích lekcí. Učitelé dějepisu a občanské výuky na nich najdou kompletně a moderně zpracovou látku s občanským přesahem.
Projekt Collegia Bohemica, o.p.s. je akreditován MŠMT a finančně podpořen MŠMT a Nadací Roberta Bosche.

Více na: www.skolademokracie.cz