Česky Deutsch

Collegium Bohemicum nabídne na Sudetoněmeckém dnu vlastní interpretaci dějin německy mluvících obyvatel českých zemí

V rámci prezentace Collegia Bohemica přijala jeho ředitelka Mgr. Blanka Mouralová pozvání společnosti Ackermann-Gemeinde k účasti na jeho diskusním panelu v rámci Sudetoněmeckého dne v Augsburgu. Její vystoupení naváže na loňskou řadu veřejných prezentací Collegia Bohemica, během nichž představovala připravovanou expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí odborné i širší veřejnosti v Česku i v zahraničí. S prezentací tak Mgr. Blanka Mouralová vystoupila například pro německé novináře pozvané Berlínským tiskovým klubem, v Horní Plané (Centrum Adalberta Stiftera) v rámci tématu „Češi a Němci českých zemí – nová vzájemnost na evropské úrovni“ a expozici představila také na Středoevropském dni o česko-saské odborné spolupráci v Ústí nad Labem, jež Collegium Bohemicum koordinovalo za českou stranu.

Tématem panelu je „Homo Sudeticus 2010 – Otázky sudetoněmecké identity”. Pozornost bude zaměřena na její minulý a aktuální obsah a na její perspektivy. Vystoupí na něm např. také jednatel Spolku Adalberta Stiftera Peter Becher, Martin Dzingel ze Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a etnoložka Dr. Eva Habel.

Mgr. Blanka Mouralová představí za Collegium Bohemicum interpretaci dějin německy mluvících obyvatel českých zemí způsobem, kterým je zpracována pro koncepci stálé expozice pro budovu Muzea města Ústí nad Labem. Ta bude současnou sondou, prezentací i kritickým zhodnocením působení a přínosu německy mluvících obyvatel českých zemí z domácího pohledu, ovšem s propojením do evropského kontextu.

„Pro návštěvníka naší expozice bude možná překvapením, že pro německojazyčné obyvatelstvo českých zemí byla dlouhou dobu charakteristická především regionální rozrůzněnost a silná regionální identita. Pojem „sudetoněmecký“ ve smyslu politicky relevantní identity je doložen až od r. 1903 a dočkal se ve 20. a 30. letech 20. století strmé, v první řadě národovci a pozdějšími nacisty nesené kariéry. Rozšířil se ale i na jiné názorové skupiny. Z dnešního pohledu je zajímavé, sudetoněmecká identita je živá v Německu déle, než kdy fungovala v českých zemích,” sdělila Mgr. Blanka Mouralová.

Vědecká, vzdělávací a kulturní společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. tvoří tematické muzeum s celorepublikovým záběrem a mezinárodního dosahu s vědomím toho, že kulturní dědictví českých zemí přirozeně formovali také ti, kdo zde po staletí žili a mluvili německy. Stálá expozice chce své návštěvníky překvapit právě tímto pozapomenutým rozměrem dějin naší země. Katastrofální konec česko-německého soužití způsobil, že dlouhou dobu nebylo vnímáno jako inspirace. Collegium Bohemicum si je vědomo minulých konfliktů, ale v rozmanitosti zároveň vidí zdroj pohybu k inovacím a bohatší kultuře.

Ackermann-Gemeinde je křesťanskou organizací, kterou v roce 1946 založili katolíci z řad vysídlených sudetských Němců. Patří mezi největší sudetoněmecké organizace vůbec. Usiluje o rozvoj česko-německých vztahů. Její nejvýraznější aktivitou v českém prostředí je již devatenáct let jarní brněnská konference Dialog uprostřed Evropy. Setkání pro více než dvě stovky akademiků, novinářů a lidí z občanské společnosti Ackermann-Gemeinde spolupořádá s českou Společností Bernarda Bolzana. Konference se věnuje otázkám česko-německé spolupráce ve sjednocující se Evropě.