Česky Deutsch

Na konferenci Česko­-německého diskusního fóra se do Chebu sjede šedesátka špičkových odborníků a politiků

Šest desítek vedoucích osobností česko-německých vztahů - historiků, politiků a dalších veřejně činných lidí napříč politickým spektrem - přijalo pozvání na konferenci pracovní skupiny „Místa paměti“ Česko-německého diskusního fóra. Koná se 5. června 2010 v Muzeu Cheb. Pořádání konferencí Česko-německého diskusního fóra převzala vědecká, kulturní a vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s. se sídlem v Ústí nad Labem.

„Nabídli jsme naše zkušenosti s profesionální organizací obdobných akcí, naše know-how v česko-německých vztazích a dobré kontakty k organizátorovi výročních konferencí Česko-německého diskusního fóra na německé straně. Chceme přispět k tomu, aby konference Česko-německého diskusního fóra byly platformou otevřeného a aktuálního česko-německého dialogu v širším evropském kontextu,“ říká ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová.

Tématem konference pracovní skupiny 5. 6. v Chebu jsou „Místa paměti“.

Pozvaní experti budou na příkladech analyzovat místa paměti společná pro česko-německý prostor. „Místa paměti“ nejsou jen geografické body na mapě, ale i skutečné nebo mytické osobnosti, budovy a památníky, pojmy, umělecká a literární díla, která spoluutvářejí kolektivní identitu. Spíkři se budu zabývat odlišnostmi v identifikaci míst paměti z české a německé perspektivy, otázkou manipulací pamětí, která se týká především dějin 20. století, nebo proměnou objektu identifikace, kterou ukazuje např. novodobá kolektivní identifikace s významnými národními sportovními úspěchy.

Pracovní skupinu, která se pod vedením senátora Luďka Sefziga stala iniciátorem této konference, zajímá navíc možnost širšího pedagogického využití přístupu k dějinám přes identifikaci nejvýznamnějších míst paměti.

S příspěvkem vystoupí například historik Prof. Milan Hlavačka, filosof a sociolog Prof. Miloš Havelka, kunsthistorička Prof. Milena Bartlová nebo Prof. Rudolf Jaworski z Kielu. Přeshraniční provázanost zdůrazní fakt, že účastníci konference z řad členů rady Česko-německého diskusního fóra do Chebu přijedou z německého Marktredwitz, kde den předtím zasedají.

Česko-německé diskusní fórum pečuje o česko-německý dialog. Tato otevřená a demokratická platforma do dialogu zapojuje všechny, kteří prosazují česko-německou spolupráci. Vzniklo v prosinci 1997 na základě Česko-německé deklarace z ledna téhož roku. Těžištěm jeho práce jsou výroční konference, kterých se pravidelně účastní 100-200 českých i německých hostů z politiky, vědy, ekonomiky a kultury. Nejbližší výroční konference se koná 8. a 9. října v Praze v budově Národní technické knihovny. Jejím tématem budou „Inovace“. Významným projektem Česko-německého diskusního fóra je Česko-německé fórum mládeže, bilaterální diskusní platforma pro mladé lidi z České republiky a Německa. Českým předsedou Česko-německého diskusního fóra je senátor a předseda výboru senátu pro záležitosti Evropské unie Luděk Sefzig, německým předsedou býv. poslanec Spolkového sněmu Gert Weisskirchen. Činnost Česko-německého diskusního fóra je financována Česko-německým fondem budoucnosti.

Konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra
„Místa paměti“
5. června 2010
Muzeum Cheb, Městský úřad Cheb

Zástupcům médií rádi zajistíme dopravu z Prahy do Chebu a zpět (z Prahy v 7 hodin do Chebu, odjezd zpět do Prahy ve 20:45), příp. ubytování ve Františkových Lázních z 5. na 6. června.

S případnými dotazy se prosím obracejte na koordinátora konference Ondřeje Pavlíka, 776 222 387, pavlik@collegiumbohemicum.cz.