Česky Deutsch

Výstavou Tragická místa paměti otevírají mladí Severočeši tabuizované válečné a poválečné kapitoly historie

Ve čtvrtek 13. května 2010 v 17 hodin proběhne v ústeckém kostele sv. Vojtěcha vernisáž výstavy Tragická místa paměti. Výstavou vyvrcholí stejnojmenný projekt, kterého se v minulém roce a půl účastnilo více než 80 studentů čtyř gymnázií Ústeckého kraje. Mladí lidé zkoumali konkrétní tragédie, ke kterým došlo v jejich městech v letech 1938–1945. Zabývali se vyhnáním Čechů z obsazených Sudet, oběťmi nacistického teroru, ale i oběťmi nuceného vysídlování Němců po válce. Nositelem projektu Tragická místa paměti jednoho regionu je ústecká kulturní a vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s., organizuje ho sdružení Antikomplex.

„Smyslem společného vzdělávacího projektu bylo, aby se studenti pokusili tzv. velké dějiny z let 1938–1945 najít přímo ve svém městě, na místech, kolem kterých každý den procházejí a důvěrně je znají. Díky tomu mohou dějinám porozumět jako živému procesu, který se jich týká,“ říká koordinátor projektu Ondřej Matějka ze sdružení Antikomplex.

Studenti čtyř gymnázií (Gymnázium dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, Gymnázium Chomutov, Gymnázium Kadaň a Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech) studovali archivní dokumenty, mluvili s pamětníky, a především hledali konkrétní, leckdy zapomenutá místa dramatických událostí v místech svého bydliště. Města, kde žijí, byla důležitými milníky na cestě k rozpadu soužití Čechů, Němců a Židů v severních Čechách. Na osmnácti obrazových a textových panelech návštěvníci uvidí konkrétně prožitý pohled mladých autorů a autorek na události dějinné etapy, která tak zásadním způsobem změnila tvář celého regionu.

„Naším tématem byl mimo jiné odsun Němců z Československa po druhé světové válce. A nebylo to právě lehké téma. Jsme zvyklí učit se o tom, jak jsme my Češi trpěli během druhé světové války. Ale není úplně běžné zjišťovat, jaké hrůzy jsme dokázali udělat někomu jinému,“ komentuje vlastní zkušenost studentka Vlaďka Kučerová z lounského Gymnázia Václava Hlavatého.

„O podobách násilného vysídlování Němců z našeho území se desítky let mlčelo. Jsme-li schopni vyložit karty na stůl - na jedné straně téma paušálně neodmítat jako nedůležité a na druhé straně korigovat pozdější zveličené interpretace – zůstane oboustranná pokora před událostí samou a všeobecný pocit odlehčení, že dnes už žijeme v jiné době a umíme spolu i na tomto místě a na toto téma mluvit. Se znalostí faktů není vzájemné osočování na pořadu dne. Přála bych si, aby autentický výstup studentské práce vyzýval k otázkám bez předsudků,“ říká Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica.

Výstava Tragická místa paměti bude v kostele sv. Vojtěcha k vidění do 30. června 2010, přístupná je denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. Poté bude pokračovat do dalších míst České republiky i zahraničí.

Z podkladů, které studenti vypracovali, nyní vzniká knižní průvodce po významných tragických místech paměti česko-německého soužití jednoho regionu. Čtyřsetstránková publikace s bohatým obrazovým materiálem vyjde v létě.

Záštitu nad projektem převzal Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí v.v.

Pro další informace se prosím obracejte na koordinátora projektu Ondřeje Matějku, matejka@antikomplex.cz, 608 974 856.

Tragická místa paměti
Kostel sv. Vojtěcha, Hradiště 4, Ústí nad Labem
13. května 2010 – 30. června 2010
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 – 17 hod.
Vstup zdarma