Česky Deutsch

Světoví germanisté se sjedou do Ústí nad Labem na velkou konferenci o spisovateli Johannesu Urzidilovi

U příležitosti čtyřicátého výročí úmrtí pražského německy píšícího spisovatele Johannese Urzidila proběhne v Ústí nad Labem rozsáhlá vědecká konference. Představí Urzidilovo souhrnné literární dílo a především jeho význam jako politického a kulturního novináře. Pod názvem „Ein „hinternationaler“ Schriftsteller aus Böhmen“ („Pozanárodní spisovatel z Čech“) ji pořádá katedra germanistiky Univerzity Jana-Evangelisty-Purkyně. Collegium Bohemicum je jedním ze spolupořadatelů.

„Johannes Urzidil byla jedna z nejvýraznějších německy píšících osobností, které se v českých zemích zasazovaly o dobré soužití mezi česky a německy mluvícím obyvatelstvem. Povědomí o těchto lidech chce Collegium Bohemicum připomínat,“ říká ředitelka Collegia Bohemica, Mgr. Blanka Mouralová.

Pražský německojazyčný rodák Johannes Urzidil (3. února 1896 Praha – 2.listopadu 1970 Řím) byl významný spisovatel, esejista, politický novinář, kunsthistorik, germanista a překladatel (němčina, čeština, angličtina). Před rokem 1938 se naprosto přirozeně pohyboval mezi Čechy a Němci jako účastník bohatého pražského kulturního života. Před nacismem uprchl přes Itálii a Anglii do USA, kde po válce pracoval v rakouském oddělení Hlasu Ameriky. Byl propuštěn v rámci čistek mccarthismu. Poté podnikal přednášková turné především po Evropě. Zemřel náhle při cestě do Říma, kde je i pohřben. Zasazoval se o přirozené a inspirativní soužití Čechů, Němců a Židů v Československu, které sám pamatoval.

Ústecká mezinárodní a interdisciplinární konference o Johannesu Urzidilovi se koná v jubilejním dvacátém roce existence katedry germanistiky v Ústí nad Labem. Na výzvu k účasti reagovalo mimořádné množství badatelů nejen z České republiky a dalších devíti evropských zemí, ale také z Austrálie, Spojených arabských emirátů nebo z USA. Přijedou literární vědci, germanisté, historici a kunsthistorici, filologové - bohemisté, anglisté a překladatelé, politologové a sociologové. Příspěvky se dotknou všech aktivit Johannese Urzidila od krásné literatury přes interpretace umění po esejistické komentáře politického a kulturního vývoje dvacátého století. Konference bude mít také mimořádně bohatý doprovodný program s autorským čtením, filmovým představením a exkurzí.

Konferenci obsahově připravili Prof.Dr. Steffen Höhne (Hochschule für Musik Franz Liszt, Výmar), Dr. Klaus Johann (Münster) a Dr. Mirek Němec (katedra germanistiky FF UJEP, Ústí nad Labem).

„Johannes Urzidil byl intelektuál, který stál mezi národy v době, kdy sílil radikální nacionalismus, a který před nástupem nacismu reprezentoval nadnárodní postoj. Můžeme na něm demonstrovat rozhodující spojnice mezi německým, českým a židovským kulturním prostředím v Praze a v Čechách, které platilo i v evropském měřítku. Proto na konferenci věnujeme zvláštní prostor Urzidilově snaze působit jako prostředník mezi národy a kulturami,“ říká germanista Mirek Němec.

Dr. Mirek Němec s Collegiem Bohemicem spolupracuje dlouhodobě na pilotním vzdělávacím projektu pro základní a střední školy Škola demokratického vzdělávání, který učí studenty demokratickým hodnotám a významu demokracie.

Hlavní jednání proběhne ve dnech 5.-9.května 2010 v hotelu Vladimir, Masarykova 36, Ústí nad Labem.

Collegium Bohemicum jako spolupořadatel všechny srdečně zve v předvečer zahájení dne 4.května od 19 hodin do Severočeské vědecké knihovny, Churchillova3, Ústí nad Labem na speciální komponovaný večer Na kávě u spisovatele Johannese Urzidila.

Jednoho květnového pozdního odpoledne přichází novinář Ferdinand Peroutka, toho času v exilu, na návštěvu ke svému příteli, spisovateli Johannesu Urzidilovi do jeho newyorského bytu. Nad kávou a koláčem diskutují a zamýšlejí se nad česko-německými vztahy v první polovině dvacátého století.

Z rozhovorů Ferdinanda Peroutky a Johannese Urzidila připravilo Činoherní studio malé divadelní představení s titulem „Já budu trochu tvrdohlavý“. Po představení pohovoří literární vědci a autoři antologie Urzidilových textů Dr. Klaus Johann a Dr. Vera Schneiderová mj. o tom, co Johannese Urzidila spojovalo s Ústím nad Labem.
Představení je česky, přednáška bude tlumočena do češtiny.

Konferenci „Ein „hinternationaler“ Schriftsteller aus Böhmen“ pořádá katedra germanistiky, UJEP, Ústí nad Labem.
Spolupořadateli jsou:
Collegium Bohemicum, o.p.s, Ústí nad Labem
Rakouské kulturní fórum v Praze
Pražský literární dům autorů německého jazyka
Společnost Johanesse Urzidila, České Budějovice

S finanční podporou:
Nadace Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Kolín nad Rýnem
Univerzity Jana-Evangelisty-Purkyně, Ústí nad Labem
Rakouského kulturního fóra v Praze
Česko-německého fondu budoucnosti
Goethe-Institutu v Praze