Česky Deutsch

Literatura a migrace. Literární večer spisovatelky Annelies Schwarzové

"Pro budoucnost potřebujeme vzájemné poznání a přátelství."
Annelies Schwarz o vztazích mezi Čechy a Němci pro Oberpfälzer Nachrichten, 31.10.2002.

V pondělí 22. března v 18.30 se v Severočeské vědecké knihovně koná literární večer německé spisovatelky a trutnovské rodačky Annelies Schwarzové.

Zaměří se na otázku migrace obyvatel v pohraničních oblastech od vzniku Československa v roce 1918 a příchodu Čechů do převážně německy osídleného pohraničí přes nucený odchod českého obyvatelstva po připojení Sudet k Německé říši v roce 1938, odsun německého obyvatelstva po skončení války až po znovuosídlení českého pohraničí v padesátých letech.

Vzpomínky pamětnice doplní krátká přednáška historika Andrease Wiedemanna, který se přesuny obyvatel v našem pohraničí, především jeho dosídlením po odchodu Němců, zabývá ve své vědecké práci.

Literární večer pořádá ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP.

„Je to příklad naší úzké spolupráce -- jedna z řady akcí, kterou spolu s katedrou germanistiky Collegium Bohemicum pořádá v rámci oslav dvaceti let existence katedry. K tématu proměn složení obyvatelstva v česko-německém pohraničí, kterému se věnujeme i v našich vzdělávacích projektech, chceme tentokrát nechat promluvit spisovatelku,“ říká ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

Spisovatelka Annelies Schwarzová zažila odsun Němců z Československa jako dítě. Později v Německu o něm napsala knihu „Červenobílé křemínky. Vzpomínky Liese (1944 – 1950)“, která vyšla v češtině v ústeckém nakladatelství Albis International. Kniha je pohledem šestileté Liese a vypráví o životě na vesnici ke konci války, o vyhnání Liesiny rodiny z jejich domu, vesnice a země, o dlouholetém uprchlickém životě v táborech a o konečném vybudování nové existence rodiny. Autorka v ní líčí i pomoc českých sousedů, kteří její rodině i v této těžké době pomáhali a podporovali je.

Čtení v českém a německém jazyce. Přednáška v češtině.
Místo: Severočeská vědecká knihovna, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem
Čas: 22. březen 2010, 18:30
S finanční podporou Goethe-Institutu v Praze.
Všechny srdečně zveme.

Annnelies Schwarzová (*1938 v Trutnově) byla se svojí rodinou v roce 1945 odsunuta do ruské okupační zóny Německa. Vystudovala pedagogiku a výtvarné umění v Hannoveru a Berlíně.
Pracovala jako učitelka a malířka. Debutovala v roce 1981 právě knihou „Červenobílé křemínky. Vzpomínky Liese (1944 – 1950)“ . Dnes je uznávanou spisovatelkou pro děti a mládež. Schwarzová je v německém prostředí známá svou snahou po usmíření a překonání odcizení mezi Čechy a Němci a lidským, objektivním a nezkresleným pojetím odsunu Němců. Žije v Brémách.

Dr. Andreas Wiedemann vystudoval historii na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, kde obhájil disertační práci na téma znovuosídlení českého pohraničí po roce 1945. Dnes pracuje v tiskovém oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze.