Česky Deutsch

„Dějiny spojují“ české a německé školáky s pamětníky diktatur

Osobní setkání žáků a studentů s oběťmi totalitních režimů jsou intenzivní, atraktivní a především účinnou pedagogickou metodou. Severočeské a saské školy mají od února 2010 možnost zapojit se do unikátního česko-německého projektu „Dějiny spojují“. Žáci a studenti se seznámí s lidmi, Čechy i Němci, kteří přežili holocaust a teror padesátých let. Moderní vzdělávací projekt pro základní a střední školy zdarma organizuje ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum a drážďanská Nadace Brücke/Most. Tříletý projekt obsáhne nejméně 130 setkání.

„Především pamětníků druhé světové války rychle ubývá. Přitom registrujeme, že školy mají o pamětnické rozhovory zájem. Rádi bychom zprostředkovali návštěvu pamětníků co největšímu množství škol,“ představuje projekt „Dějiny spojují“ Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica.

Česko-německé pohraničí dodnes zápasí s hospodářskými a sociálními důsledky dvou diktatur. Nezájem a nevědomost nahrávají na obou stranách hranic politickým extrémům včetně rasismu, xenofobie a antisemitismu. Zvláště ohrožená je nejmladší generace. Vzdělávací projekt „Dějiny spojují“ podpoří toleranci a demokratické postoje mladých lidí. Česko-německý přesah navíc posílí vzájemné porozumění.

Besedy: s pochopením a aktivně
Do projektu je v tuto chvíli zapojeno zhruba patnáct pamětníků, kteří již mají z podobných besed zkušenosti. Projektový partner Collegia Bohemica – Nadace Brücke/Most organizuje a pedagogicky zajišťuje setkávání s pamětníky již šest let. Za tu dobu jich v České republice a v Německu proběhlo přes 350 s 11 tisíci žáky. Koordinoval a přímo na školách je vedl historik a specialista na pravicový extremismus a orální historii Werner Imhof.

Své zkušenosti zúročí i v aktuálním projektu: „Můžu potvrdit, že tyto besedy mohou významně ovlivnit názory mladých lidí ve věku, kdy je ohrožuje extremismus. Setkání s očí do očí s pamětníkem je daleko účinnější než dát jim do ruky moralizující knihu, natož učebnici.“

Na začátku maximálně dvouhodinových besed se studenti seznámí s pamětníkem a s atmosférou doby. Poté dostanou prostor pro otázky. Cílem je probudit aktivní zájem u studentů. Pamětníkům se dostane uznání, porozumění a respektu.

„Klademe důraz na to, aby se na návštěvu pamětníka připravili děti i učitelé, kterým nabízíme manuál k přípravě. Tak bude rozhovor smysluplný a žáci nebudou jen pasivními posluchači. Naším cílem je, aby mladí lidé„svého“ pamětníka považovali za svého hosta, o něhož se starají a o něhož mají zájem,"
zdůrazňuje Mgr. Blanka Mouralová.

Školy si budou moci vybrat ze čtyř témat: „Oběti nacionálního socialismu/nucené/otrocké práce/holocaust + němečtí antifašisté“, „Oběti komunistických represí“ a „Pamětníci roků 1968 a 1989“. Čtvrtým nabízeným tématem jsou „Sudetští Němci“, pokud bude z obou stran zájem o dialog.

Projektoví partneři zajistí školám kromě pamětníků i pedagogický a didaktický doprovod. Také pomohou při přípravě regionálních projektů „Hledání ztracených stop“. Během nich se žáci interaktivní formou seznamují s minulostí svého bydliště. Tato zážitková metoda v politicko-historickém vzdělávání vede k trvalým učebním úspěchům.

Součástí projektu „Dějiny spojují“ jsou také tři semináře dalšího vzdělávání pro učitele a tři semináře zaměřené na žáky/studenty. Ty proběhnou v drážďanském Centru setkávání při Nadaci Brücke/Most.

Školní projekty Collegia Bohemica posilují demokracii

Collegium Bohemicum rozšiřuje partnerstvím na projektu Dějiny spojují svou nabídku pro školy především v severočeském regionu. Ta už nyní zahrnuje pilotní projekt "Škola demokratického vzdělávání“, ve kterém připravuje učební podklady k průřezovým tématům občanského vzdělávání do hodin dějepisu nebo občanské nauky. Collegium Bohemicum nabízí také filmy k česko-německé historii „Škola v kině“. Do finále míří projekt "Tragická místa paměti jednoho regionu". V něm studenti čtyř gymnázií pod odborným vedením sami interpretují česko-německé vztahy a násilné konflikty v místech svého bydliště a své závěry budou prezentovat jako přednášky, výstavy a školní publikace.

Projekt Dějiny spojují je financován z 90 procent z evropského programu Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem, Česko-německým fondem budoucnosti, Bundesstiftung Errinerung, Verantwortung und Zukunft a s podílem organizátorů Nadací Brücke/Most a Collegiem Bohemicem, o.p.s.

Pro další informace se prosím obracejte na:
Thomas Oellermann, český koordinátor projektu Dějiny spojují, oellermann@collegiumbohemicum.cz. Na tuto adresu se mohou obracet také školy se zájmem o účast v projektu „Dějiny spojují“.

Projekt byl dokončen v prosinci 2012.