Česky Deutsch

Vítěze festivalu FeminaFilm přivezlo Collegium Bohemicum

Gratulujeme! Vítěze letošního ročníku festivalu FeminaFilm - snímek Voda a mýdlo - přivezlo Collegium Bohemicum.

Film režisérky Susan Gluth Voda a mýdlo soutěžil na festivalu FeminaFilm 2009, jehož část byla tématicky zaměřena na kariéru i osobní uplatnění žen. Snímek se zabývá opomíjenými hrdinkami současnosti. Divák s obdivem i údivem sleduje úděl tří dělnic, které musí den co den znovu začínat boj o vlastní existenci.

Porota, v níž zasedli dokumentaristé Roman Vávra a Josef Císařovský, šéfdramaturgyně Centra vzdělávacích pořadů České televize Alena Müllerová, kameramanka Zuzana Bukovinská a scénáristka Tereza Brdečková, udělila filmu hlavní cenu kvůli „mimořádně citlivému zachycení všedního dne obyčejných lidí. Autorka prokázala výjimečný smysl pro filmový jazyk. Za neokázalou formou se skrývá hluboce lidský pohled na univerzalitu lidského bytí.“

Collegium Bohemicum tímto děkuje paní Susan Gluth za její účast na festivalu a přeje jí mnoho dalších úspěchů v její práci./na fotografii vpravo/

Festival Femina Film je mezinárodní soutěžní festival zaměřené na ženskou tématiku a díla autorek v oblasti filmové, televizní a video tvorby.
Více na: www.feminafilm.cz