Česky Deutsch

První publikací Collegia Bohemica je pohádkový Anděl v kulichu

Ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum rozšiřuje spektrum svých aktivit o publikační činnost. První knihou vydanou pod hlavičkou Collegia Bohemica se stává Anděl v kulichu - knížka sedmi vánočních příběhů od libereckého rodáka, známého německého spisovatele a oblíbeného autora dětské literatury Otfrieda Preusslera (*1923). Autor Malé čarodějnice, Čarodějova učně nebo knihy Útěk do Egypta přes Království české se v ní vrací do krajiny svého dětství – do Jizerských hor.

„Vydáním knížky vyvrcholila řada akcí věnovaných Otfriedu Preusslerovi, na kterých se Collegium Bohemicum průběžně podílelo. A naši publikační činnost jsme chtěli zahájit něčím milým,“ přiblížila volbu titulu Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka Collegia Bohemica.
„Nejbližší další publikace by měla být doktorská dizertace některého z našich stipendistů,“ dodala.

Křest knížky Anděl v kulichu se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu od 18 hodin v libereckém Knihkupectví a antikvariátě Jaroslava Fryče. Vybrané příběhy z knížky přečte Václav Formánek za doprovodu českých a německých koled v podání kapelníka skupiny Ritornello Michaela Pospíšila. K vidění rovněž budou originální barevné linoryty Jany Kvapilové, které posloužily jako předlohy k ilustracím.

Proč má anděl kulich?

„V idylických časech c. a k. mocnářství ještě bývalo zvykem, že se v takřka každé domácnosti, ač již se v ní mluvilo česky nebo německy, stavěly malé i větší betlémy. A právě do nich čtenáře obrazně přivádí Otfried Preussler v postavě anděla. Dětští i dospělí hrdinové se procházejí společně se Svatou rodinou, třemi králi, s pastýři a jejich stády a řadou dalších postav biblickou krajinou, která se nějak nápadně podobá té naší za humny. A anděl má kulicha, poněvadž by v té slotě, která zrovna panuje mezi Chrastavou a Machnínem, kdesi pod vrchem Hvězda nad Tesařovem, v lese nad Ruprechticemi nebo Osečnou či kdekoliv jinde v naší fantazii, mohl snadno nastydnout,“ komentují Jan a Jana Kvapilovi, kteří knížku přeložili.

Těm, kteří si chtějí poslechnout vybrané příběhy z této kouzelné knížky naživo a za doprovodu českých a německých koled, nabízíme další příležitosti.

Ve čtvrtek 3. prosince bude knížka představena v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem od 18.30.

Pražské publikum si některé z příběhů vyslechne ve středu 16. prosince v podání Radima Vašinky a Ireny Hýskové v Divadle Orfeus od 19 hod.

O den později – tedy ve čtvrtek 17. prosince - již opět Václav Formánek a Michael Pospíšil předvedou své vypravěčské a pěvecké umění v kostelíku svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí.

Závěr celého cyklu čtení bude patřit tříkrálovým příběhům, které si vyslechnou návštěvníci kostela Tří králů v Libouchci u Ústí nad Labem v pátek 8. ledna.

Otfried Preussler
Anděl v kulichu

Sedm vánočních příběhů z Jizerských hor
překlad: Jan a Jana Kvapilovi
ilustrace: Jana Kvapilová
doslov: Jan Kvapil
vydavatel: Collegium Bohemicum, o. p. s.
www.collegiumbohemicum.cz
Doporučená cena 195,- Kč
Počet stran: 107
ISBN 978-80-86971-87-2