Česky Deutsch

Muzeum německy mluvících obyvatel českých zemí - unikátní a velkorysý projekt v Ústí nad Labem

Už více než rok se v Ústí nad Labem pracuje na přípravě unikátní stálé expozice dějin německy mluvících obyvatel českých zemích. Velkorysý projekt na ploše 1 500 m² provede návštěvníka osmi sty lety bohaté a provázané německo-české historie. Bude to první stálá expozice na toto téma v Česku a zároveň jeden z nejrozsáhlejších a nejdražších českých muzejních projektů vůbec.

„Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti, a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin jejich oboru zpracovat. Naše muzeum má podpořit zájem široké veřejnosti o toto téma a napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti, a to věcným a vyváženým způsobem,“ představuje muzejní ideu Mgr. Blanka Mouralová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, které expozici vytváří.

Expozice je unikátní také svým rozsahem 1 500 m² - jedná se o jednu z největších českých muzejnických expozic. Velkorysost projektu potvrzuje evropská dotace ve vyši 337 milionů korun, kterou získal investor – Magistrát města Ústí nad Labem.

Stálá expozice dějin německy mluvících obyvatel českých zemí najde své místo ve dvou patrech právě rekonstruovaného Muzea města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3. Rekonstrukční práce byly zahájeny v dubnu roku 2009, do října roku 2009 proběhly plánované bourací, zemní práce a izolace.

Těžištěm moderně a atraktivně zpracované expozice budou originální předměty a doprovodná interaktivní technika, která dá předmětům a jejich příběhům vyniknout.

Na projektu spolupracují desítky expertů - historiků, historiků umění, literatury i jiných. „Musíme pokrýt široké tematické spektrum a spojit odborný pohled s pohledem prakticky muzejnickým pohledem. Důležitá je proto také schopnost přesahu přes vlastní úzkou odbornost,“ vysvětluje Mgr. Blanka Mouralová.

Stálá epozice o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí vzniká velmi demokratickým způsobem. „Narozdíl od častějšího individuálního autorského zadání, které se pak muzejnicky realizuje, na koncepci ústecké muzejní expozice od samého začátku pracuje pluralitní skupina historiků, kunsthistoriků a muzejníků. V otevřené a věcné diskusi hledají shodu na základní výpovědi výstavy a užitých muzejních prostředcích,“ potvrzuje Mgr. Blanka Mouralová.

Autoři expozice se také musejí vypořádat s tím, že připravují muzeum bez předem existujících specializovaných sbírek k tématu – poněvadž žádná taková do této chvíle neexistuje. Paralelně tak pracují nejen na zajištění muzejních exponátů a muzejním zpracováním tématu, ale také na výkladu dějin německy mluvících obyvatel českých zemí.

Expozice odkryje v dílčích segmentech nové souvislosti i odborníkům, doprovodně vzniknou odborné studie. Po svém otevření by měla být podnětem k pořádání odborných konferencí a iniciování dalšího výzkumu. Především ale bude zaměřena na širokou veřejnost a studenty a žáky. Již nyní Collegium Bohemicum v rámci několika vzdělávacích projektů spolupracuje se středními školami a spolupráce bude po otevření muzea zčásti přenesena do něj.

Collegium Bohemicum myslí při tvorbě koncepce především na českého návštěvníka, kterému chceme představit nečekané souvislosti příběhů z dějin vlastní země. Vzhledem k tématu a také k blízkosti k česko-německé hranici vyjde expozice vstříc i zahraničním, především německým návštěvníkům - popisky a informační tabule budou v českém a německém jazyce, návštěvníkům budou k dispozici i informace v angličtině.

Pro více informací se prosím obracejte na: Tereza Šimůnková, simunkova@collegiumbohemicum.cz