Česky Deutsch

Německé filmy na festivalu FeminaFilm díky Collegiu Bohemicu

Od 5. do 9. listopadu proběhne v Ústí nad Labem další ročník mezinárodního soutěžního festivalu filmové, televizní a video tvorby zaměřené na ženskou tématiku FeminaFilm. Účast německých filmů a německých režisérek zajistila ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum. Jedná se o pokračování loňské úspěšné spolupráce.
Letos navíc organizátorky FeminaFilmu posunuly jeho termín tak, aby mohl být uveden v rámci 11. Dnů české a německé kultury. Collegium Bohemicum je jejich hlavním koordinátorem na české straně.

Dny české a německé kultury jsou největší pravidelnou přehlídkou českého umění v zahraničí. Byly slavnostně zahájeny 19. října v Ústí nad Labem za přítomnosti ministra pro evropské záležitosti České republiky Štefana Füleho a ředitelky Collegia Bohemica Blanky Mouralové. Ve 14 saských a severočeských městech bude do 15. listopadu ke zhlédnutí více než 125 divadelních, hudebních, filmových, literárních, výtvarných a dalších akcí.

Při organizování německé části FeminaFilmu využilo Collegium Bohemicum svých zkušeností a know-how v komunikaci s německými filmaři a distributory. Zprostředkovalo také finanční podporu pro uvedení vybraných filmů z Německa v rámci 11. Dnů české a německé kultury.

“Už loni, tedy v prvním roce spolupráce kulturní manažerky Collegia Bohemica s FeminaFilmem, se podařilo přivézt z Německa šest filmů plus výběr krátkých filmů a také dva režiséry, tři herečky a jednu spisovatelku, se kterou se pořádalo doprovodné čtení. Jak výraznou novinkou festivalu německé filmy byly, dokládá fakt, že si loni odvezly mnohé z cen,“ říká ředitelka Collegia Bohemica, Mgr. Blanka Mouralová.

Také letošní pestrá programová skladba německé sekce obsahuje celovečerní i krátké filmy, hrané filmy i dokumenty.
V romantickém snímku Pink (rež. Rudolf Thome) se mladá a úspěšná básnířka (hraje ji Hannah Herzsprung, na Berlinare oceněná jako německá „Shooting Star pro rok 2008“) rozhoduje mezi třemi muži.
Film Nachmittag/Odpoledne (rež. Angela Schanelec) volně přenáší Čechovova Racka do současnosti. Německo-polský koprodukční film Grenzland/Pohraničí (rež. Nicole Volpert) vypráví příběh dvou malých kluků z opačných stran hranic, kteří se kamarádí navzdory přání rodičů.
Film InMitten des Malestream/Uprostřed Malestreamu známé dokumentaristky Helke Sander se zabývá rozpolceností moderních žen, které chtějí mít dítě, ale nechtějí za to být společensky potrestány.
Spektrum rozšiřuje výběr krátkých filmů společnosti AG Kurzfilm Krátce od sousedů a večer uměleckých chuťovek Eňo Ňuňo- autorská improvizační dílna.

Dva další tituly přijedou do Ústí nad Labem osobně představit jejich režisérky.

„Naše pozvání přijala režisérka Bianca Bodau, která uvede svůj film Frohe Zukunft/Veselá budoucnost vyprávějící o osudech členů různých generací tří rodin z bývalého východního Německa po roce 1989, což je téma českému divákovi velmi blízké,“ zve kulturní manažerka Collegia Bohemica Kateřina Matasová. Natáčení dokumentu trvalo pět let – včetně hledání protagonistů přes inzerát. Diváky zároveň srdečně zveme na následnou diskusi s režisérkou 7. listopadu v 16 hodin do Experimentálního prostoru Mumie.

Kulturní manažerka upozorňuje i na další pozoruhodný německý snímek: „Také nás těší, že se festivalu osobně zúčastní filmařka Susan Gluth s filmem Wasser und Seife/Voda a mýdlo, který svým tématem pracujících žen zapadá do tématu letošního ročníku festivalu, jímž jsou Profesionálky.“ Hrdinkami jsou tři dělnice z hamburské prádelny. Divák s obdivem i údivem sleduje, jak tyto opomíjené hrdinky současnosti den co den znovu bojují o vlastní existenci.

Program německých filmů včetně anotace naleznete na www.collegiumbohemicum.cz
Kompletní program všech snímků je k dispozici na www.feminafilm.cz

Vstupné na jednotlivé filmy činí 50 korun.

Uvedení německých filmů finančně podpořil Goethe-Institut Praha a Nadace Roberta Bosche.

Pro další informace o německých filmech se obracejte na: Kateřina Matasová, kulturní manažerka Collegia Bohemica, matasova@collegiumbohemicum.cz

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německojazyčného obyvatelstva českých zemí . Kromě organizace a podpory česko-německých kulturních akcí je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací a školní projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách Němců v českých zemích.

Více na www.collegiumbohemicum.cz