Česky Deutsch

Významná česko-saská vědecká konference přinese Ústí nad Labem hned dvě české premiéry

V česko-saském pohraničí existuje jen málo institucí, které se zabývají výhradně česko-saskou spoluprací. Přitom tamní univerzity, nevládní organizace, vědecké, kulturní a další instituce spolupracují ve stále větší míře. Myšlenkou Středoevropského dne v Ústí nad Labem je propojit výzkumné instituce z obou stran hranic a umožnit jejich představitelům navázat intenzivnější spolupráci v česko-saském prostoru. Středoevropský den v Ústí nad Labem navazuje na obdobné konference konané mezi lety 2004 – 2008 postupně v Lipsku, Saské Kamenici (Chemnitz), Drážďanech, Freibergu a ve Zhořelci (Görlitz). Konference v Ústí nad Labem se tak koná vůbec poprvé v Česku. Na programu jsou přednášky, odborné panely a diskuze, zúčastněné instituce se budou během dne prezentovat a seznamovat formou informačních stánků.

Středoevropský den o česko-saské odborné spolupráci se koná 19. října 2009 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, České mládeže 8, Ústí nad Labem. UJEP zastupuje Filosofická a Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí.
Organizátory jsou ústecká obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum a Kompetenční centrum pro Střední a Východní Evropu v Lipsku (KOMOEL). Akce se koná s finanční podporou Programu Cíle3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

Středoevropský den v Ústí nad Labem se koná v rámci 11. Dnů české a německé kultury.

Ve 14 saských a severočeských městech bude od 30. října do 15. listopadu ke zhlédnutí více než 125 divadelních, hudebních, filmových, literárních, výtvarných a dalších akcí.
U příležitosti dvaceti let od pádu Železné opony se festival bude věnovat především kritickému ohlédnutí za událostmi na obou stranách hranice.

„Dny české a německé kultury vznikly původně jako přehlídka české kultury v Sasku. Od roku 2004 především díky přítomnosti kulturních manažerek Nadace Roberta Bosche pracuje Collegium Bohemicum na rozšíření tohoto festivalu na českou stranu hranice,“ vysvětluje ředitelka Collegia Bohemica Mgr. Blanka Mouralová, jak se Dny české a německé kultury postupně staly největší pravidelnou přehlídkou české kultury v zahraničí. „Také v příštích letech se bude Collegium Bohemicum ve své kulturní činnosti soustředit na tento pravidelný festival, další kulturní akce ale připravujeme v průběhu celého roku. Jsou to například literární čtení nebo filmové přehlídky,“ dodává Mgr. Blanka Mouralová.

Letos poprvé budou Dny české a německé kultury zahájeny kromě tradičních Drážďan také v Ústí nad Labem, a to slavnostním večerem 19. října od 19 hodin v Severočeském divadle opery a baletu, Lidické náměstí 10, Ústí nad Labem. Festival slavnostně otevře pan Štefan Füle, ministr pro evropské záležitosti České republiky, společně se zástupcem saské vlády.
Na slavnostní akt naváže koncert známého barokního souboru Musica Florea pod taktovkou dirigenta Marka Štryncla. Musica Florea interpretuje barokní hudbu stejným způsobem jako hudebníci v době jejího vzniku, soubor hraje na originální hudební nástroje. Jedinečný dobový hudební zážitek z programu Zelenka et Bach je možné si v rámci svátečního večera výjimečně dopřát pouze za regulační poplatek 10 korun. Slavnostní večer začíná v 19 hodin. Collegium Bohemicum srdečně zve širokou veřejnost.

Více o 11. Dnech české a kultury na http://www.tschechische-kulturtage.de/cz/

Pro další informace o konferenci se prosím obracejte na koordinátorku akce Šárku Daňkovou, 602 191 570, dankova@collegiumbohemicum.cz.

Collegium Bohemicum je obecně prospěšná kulturně vzdělávací a vědecká společnost, která se zabývá česko-německými vztahy a kulturním dědictvím německojazyčného obyvatelstva českých zemí . Kromě organizace a podpory česko-německých kulturních akcí je aktivní ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky, podporuje badatelské projekty, vypisuje stipendia) a organizuje vzdělávací a školní projekty. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem připravuje stálou expozici o dějinách Němců v českých zemích.

Více na www.collegiumbohemicum.cz