Česky Deutsch

Collegium Bohemicum oznámilo záměr vypsat výběrové řízení na zhotovení výstavy „Naši Němci“

Collegium Bohemicum učinilo ve Věstníku veřejných zakázek předběžné oznámení o vypsání výběrového řízení na tzv. generálního zhotovitele stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“. Odkaz na toto oznámení je možné najít zde

„Jedná se o další důležitý krok ke zdárnému dokončení výstavy, na které Collegium Bohemicum pracuje již řadu let,“ říká ředitel společnosti Petr Koura. Collegium převzalo od architektonického ateliéru Projektil aktualizované podklady k výstavě, a to včetně aktualizovaného rozpočtu. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na tzv. generálního zhotovitele výstavy, který by měl stálou muzejní expozici kompletně postavit, včetně audiovizuálních prvků jako jsou projektory nebo LCD monitory. Toto výběrové řízení bude vypsáno asi do jednoho měsíce. Po podpisu smlouvy s generálním zhotovitelem budou zahájeny práce na samotné výstavbě výstavy.